Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ostringar på tinget – I
"Ostringar på tinget" er ei kjeldeutgåve av tingbøkene for Nordhordland. Boka inneheld alle tingsakene frå Osterøy i perioden 1642 til 1701. Dette gjeld tingbøkene 1-27. Avskrifta er gjord av Håkon Aasheim.
I tingbøkene finn me alle dei sakene som var føre på bygde-tinga på Osterøy. Det gjeld tinga for Mjelde skipreide, Hosanger skipreide og delar av Arna skipreide (gardane i Bruvik).
På bygdetinga las bøndene bygselsetlane sine for å gjera dei gyldige. Her vart skattane oppkravde, og påbod frå styres-maktene vart kunngjorde. Men aller viktigast var det at på tinget vart alle rettssaker pådømde. Alt dette finn me nedskrive i tingbøkene.
Dei mange sakene vi finn i tingbøkene har rett nok ei negative vinkling, fordi utgangspunktet var at noko gale hadde skjedd. Men gjennom omfattande vitneførsle i mange saker får me eit framifrå innsyn i korleis ostringane levde i kvardagen. Tingbøkene er såleis ei eineståande kjelde til lokalhistoria.
Denne utgåva er utstyrt med eit stadnamnregister, som kan brukast som nøkkel til å finna fram til saker og personar på dei einskilde gardane.
Boka er på 236 sider. Pris kr 180 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 82-91229-05-8
Utgjevingsår: 1998
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet