Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ein garva fotograf
Dette er ei biletbok med bilete frå ca. 1950-1975. Ola J. Borge var og er ein aktiv fotograf, og i boka presenterer han bilete frå både inn- og utland.
Ola J. Borge var ein av dei som hadde fotoapparat før det var vanleg. Ved mange høve kunne ein sjå han med apparatet, på jakt etter blinkskot. Ofte vart han tilspurd om å fotografera ved spesielle høve; barnedåp, bryllaup, skodespel m.m.
Med godt utstyr og sans for det gode motivet er det svært mange gode bilete i den store biletsamlinga hans. I boka har me teke med eit lite utval av bilete. Enkelte vil kjenna seg att på bileta. Andre vil få eit gjensyn med folk som no er borte. Mange vil få friska opp att gode minne frå ei tid som var.

Boka er på 72 sider - format 21 x 21 cm. Pris kr 150 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 82-91229-11-2
Utgjevingsår: 2005
BBoka kan du kjøpa i nettbutikken vår.



Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet