Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ættebok for Gjerstad og Haus
Denne boka er ei vidareføring av dei gamle ættebøkene for Gjerstad og Haus sokner (utgjevne i 1958 og 1959), og femner om den delen av tidlegare Haus kommune som låg på Osterøy. I 1992 gav sogelaget ut ei oppdatering av desse bøkene, og i 2019 vart denne boka oppdatert og utvida med familane fram til 2019.
Dei gamle bøkene har med få opplysningar om personar etter 1950. I denne nye boka vil du finna alle dei familiane som har budd på dei ulike gardane frå ca. 1900 og fram til 2019.
Boka fylgjer gardane som i dei gamle bøkene. Dei siste familiane på kvar gard er tekne opp att i den nye boka, slik at det er enkelt å knyta samband attende til dei gamle bøkene. Boka nyttar same tilvisingssystemet som i dei gamle ættebøkene, slik at det er lett å finna slekta bakover frå denne tilleggsboka.
Boka er på 431 sider. Pris kr 400 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 978 82 91229 39 3
Utgjevingsår: 2019.
Boka kan kjøpast i nettbutikken vår, hjå COOP Extra og REMA 1000 i Lonevåg og  Arna Norli i Indre Arna.
Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet

Torill Borge Horneland Tittelsnesvegen 738 5554 Valevåg

Torill Borge Horneland Tittelsnesvegen 738 5554 Valevåg