Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Skulesoga for tidlegare Hosanger kommune
Tidlegare skuleinspektør i Hosanger kommune, Edvard Halvorsen, samla stoff til ei soge om skulevesenet i kommunen. Manuskriptet låg lenge før Hosanger Sogelag kosta utgjeving av boka til 250-årsjubileet for den norske skulen I 1989. I boka finn du korleis skulen utvikla seg i Hosanger, frå omgangsskulen si tid til dei mange skulehusa som vart bygde frå slutten av 1800-talet.
Boka er på 48 sider. Pris kr 50 + ev. porto.
Utgjevar: Hosanger Sogelag.  
Utgjevingsår: 1989
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet