Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Soga om Gjerstadkyrkja
Soga om Gjerstadkyrkja kom ut fyrste gongen i 1932. Forfattar var Johan Litleskare som skreiv soga om mange av kyrkjene I Nordhordland. I boka tek Litleskare føre seg kyrkja og kyrkjelivet så langt attende i mellomalderen som det er råd å finna opplysningar. Han fylgjer ulike sider ved kyrkja og kyrkjelyden fram gjennom tidene.
Boka var sett  med gotisk skrift, og det var eit sterkt ynskje om å føra teksten over til moderne skrift. Denne utgåva av soga om Gjerstadkyrkja er sett i moderne skrift. Samstundes er det skrive eit fyldig tillegg til den teksten Litleskare skreiv. Her vert ulike sider ved kyrkjelivet i nyare tid omtala.
Boka er på 181 sider. Pris kr 100 + ev. porto.
Utgjevar: Gjerstad sokneråd.
Utgjevingsår: 1932 / 1988
I kommisjon hjå:
Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.
Kjøp
Soga om GjerstadkyrkjaBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet