Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Strilesoga

Nord- og Midthordland gjennom tidene

Strilesoga vart gjeven ut i 5 band i åra frå 1996 til 2001. Bokverket skildrar livsgrunnlag, levekår og utvikling på strilelandet, frå dei eldste tider og fram til våre dagar.

Band 1 (1996): Frå steinalder til vikingtid - av Svein Indrelid.

Band 2 (1997): Frå vikingtid til 1650 - av Jarle Sulebust.

Band 3 (1998): Frå 1650 til 1800 - av Atle Døssland.

Band 4 (1999): Frå 1800 til 1914 - av Atle Døssland og Karl Egil Johansen.

Band 5 (2001): Frå 1914 til i dag - Egil Ertresvåg.


Osterøy museum har overteke restopplaget av Strilesoga. Bøker som er tilgjengelege er band 3, 4 og 5. Bøkene er til sals for kr. 150,- pr. eks. Alle tre banda får du for kr 300,-. Porto kjem i tillegg. Bøkene kan tingast gjennom nettbutikken til Osterøy sogelag.

Band 3

Band 5

Band 4

Band 3-4-5 i ei pakkeBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet