Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ættebok for Hosanger – band II (tillegg)
Denne boka er ei vidareføring av dei gamle ættebøkene for Hosanger kommune (utgjevne i 1967). Boka dekkjer dei gardane som ligg på Osterøy.
Dei gamle bøkene har med få opplysningar om personar etter 1960. I denne boka vil du finna alle dei familiane som har budd på dei ulike gardane fram til ca. 2000.
Boka fylgjer gardane som i dei gamle bøkene. Dei siste familiane på kvar gard er tekne opp att i den nye boka, slik at det er enkelt å knyta samband attende til dei gamle bøkene. Boka nyttar same tilvisingssystemet som i dei gamle ættebøkene, slik at det er lett å finna slekta bakover frå denne tilleggsboka.
Hosanger Sogelag avvikla sjølvstendig lagsdrift i 2006, og gjekk inn i Osterøy Sogelag. No er det Osterøy Sogelag som sel bøkene.
Boka er på 202 sider. Pris kr 250 + ev. porto.
Utgjevar: Hosanger Sogelag.
ISBN 82-995791-0-4
Utgjevingsår: 2000.
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet