Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Likt og ulikt frå Revheim
er lokalhistorie knytt til garden Revheim på Osterøy. Boka er bygd opp av ulike stykke som er skrivne i ulike samanhengar.
Magne Revheim (1870-1957) skreiv kring 1915 ned ymse eldre tradisjonsstoff frå Revheim. Han skreiv også om ein del av bruka og brukarane på garden. Notatboka hans vart funnen då heimehuset skulle flyttast til Osterøy museum i 1970-åra.
Sigurd Revheim (1903-1990) førte vidare Magne Revheim si forteljing om garden og fullførte omtalen av alle bruka.
Johannes O. Revheim (1887-1986) deltok i minneskrivinga for eldre i 1981 der han fortalde sine minne frå Revheim.
Rune Revheim (f. 1942) har teke føre seg ulike sider ved gardssamfunnet som ikkje direkte er dekka av dei andre, eldre skrivarane. Saman med kona, Åshild, har han redigert boka.
Boka gjev eit mangfaldig inntrykk av korleis levekåra var i eit gardssamfunn i eldre tider.
Boka er på 83 sider. Pris kr 50 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
Utgjevingsår: 1992
Boka er diverre utseld.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet