Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Minne og opplevingar frå mange år
Johs. L. Hauge (1908-1995) var ein aktiv skribent i mange samanhengar, og gjennom mange år skreiv han også ned mykje frå det gamle bygdalivet slik han mintest det, og slik han fekk det fortalt som barn.
Han fortel om slekta og særmerkte personar mellom forfedrane. Gardsdrifta står sjølvsagt sentralt, og ikkje minst dyrehaldet, der både hesten, kua og sauen kvar på sine måtar var spesielle for Johs. L. Hauge.
I tillegg skildrar han dagleglivet før i tida og fortel levande om levemåte og skikkar i bygda.
Boka er på 102 sider. Pris kr 50 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
Utgjevingsår: 1990
Boka er siverre utseld.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet