Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid – 2014
Skriftstyret: Føreord – s. 4
Marit Selvik Kallekleiv: Skeiselauparen Mons Olaisson Mjelde – s. 5
Ingemar Valestrand: Brubakkane – s. 13
Jostein Hausberg: Skuleidrett i Haus kommune – s. 20
Karen Margrethe Bøe: Bernhard frå Berlin – s. 27
Jan Olav Gatland: Jonas Gatland - til USA og heimatt – s. 30
Olav Meltvik: «Lykkens prøve» – s. 52
Karl Johan Reigstad: Olagarden - ei hundreårssoge – s. 53
[Tidsskrift] Vegen Tysså-Kleiveland ferdig – s. 64
Olav Greve: Skogreisinga på Osterøy – s. 68
Astor Furseth: Skredhistoria for Osterøy – s. 71
Geir Kleiveland : «Da bjynte i kjedlar'n» – s. 80
Evelyn Olsnes: «Store-Mostraumen» – s. 88
Ailin Hannisdal Haga: Tipp-tippoldemor mi utvandra til Amerika – s. 99
Randi Andersen: Oppstadvev og tradisjonsformidling gjennom 25 år – s. 108
Kari Hauge: Minne frå vinteren 1965-66 – s. 115
Jorunn S. Holsen: Kvardagsliv før i tida – s. 117
Basta-Nils-visa – s. 120
Rune Revheim : Gjev oss i dag vårt daglege brød – s. 123
Jostein Hausberg: Fugleskyting i Bergen – s. 137
KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet