Osterøy Bygdebok

Søk på Osterøy Sogelag

Barselet - kvinnene si .... Dødsfall og jordeferd. Attraktive enkjer. Ein lokal Gjest Bårdsen?. Gjestgjeveri og ølt.... Blinde-Lars vart jaga .... På æra laus.
Osterøy Bygdebok band I - utgjeven 2007
Osterøy Bygdebok band II - utgjeven 2011
Glimt frå bygdebøkene
Utskiftingane. Til Amerika. Dampbåtane. Å smi mens jernet.... Tuberkulosen. Kamp på liv og død. Osterøy kommune. Politikk på lokalplanet. Mekanisering. Bygdeboka - bd II Bygdeboka - bd. I

Osterøy Bygdebok - allmennsoge band I vart gjeven ut 9. november 2007.


Boka er på 573 sider og har ca. 270 bilete/illustrasjonar.


Ved å klikka på lenkjene øvst til venstre kan du finna fram til nokre smakebitar frå dette bandet.

Osterøy Bygdebok - allmennsoge band II vart gjeven ut 11. november 2011.

Boka er på 625 sider og har ca. 330 bilete/illustrasjonar.

Ved å klikka på lenkjene nedst til venstre kan du finna fram til nokre smakebitar frå band II av bygdeboka.


Kjøp
KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet