Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Fridom og fangenskap
20. januar 1942 vart Jørgen Tveiten idømd 6 års tukthus av den tyske okkupasjonsmakta for «Feindbegünstigung». I denne boka fortel han om dei 3 1/2 åra han sat som fange i tyske tukthus. Boka er ikkje skriven i mangel på dokumentasjon om andre verdskrigen, men dette er hans forteljing om umenneskelege tilhøve som fange under eit brutalt styresett.
Heile tida Jørgen Tveiten sat i fangenskap, var kona hans, Kitty Tveiten, ein ihuga brevskrivar. Breva hjelpte dei til å halda motet oppe, og i dei fortel ho om daglegdagse tilhøve og hendingar under krigen i Hosanger og Bergen. Utdrag frå brevbytet mellom dei har også fått ein brei plass i boka.

Boka er på 186 sider. Pris kr 120 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 82-91229-02-3
Utgjevingsår: 1995
BBoka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet