Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Boka er på 108 sider (24x24 cm). Pris kr 250 + ev. porto.
Utgjevar: Bokormhaugen AS
ISBN 9788291229416
Utgjevingsår: 2020
I kommisjon hjå:
Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.
Magne Kleiveland: Tradisjonelle grindabygg
Boka er ei tilpassa utgåve av ei bachelor-oppgåve ved NTNU i 2019. I boka undersøkjer forfattaren dimensjoneringa og styrken til grindabygget, ein stavkonstruksjon. Studien tek føre seg den varian­ten av grindabygget som finst på Osterøy. Byggjemåten var nær einerådande i uthus og løer på Osterøy i perioden studien omhandlar, – slutten av 1800-talet og byrjinga av 1900-talet.
Ni tradisjonelt oppførte grindabygg vart målte opp og analyserte. Deretter vart det bygt eit grindabygg i full skala som vart lasta ned med grus for å måla kor mykje eit grindabygg kan tola. Det er resultatet av dette arbeidet som vert presentert i boka.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet