Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ættebok for Hosanger – band I (del 1 og 2)
Dette er dei "gamle" ættebøkene for Hosanger, gjevne ut fyrste gong i 1967. Føreliggjande utgåve er eit opptrykk av den gamle boka, med nokre endringar.
I denne boka finn du "alle" familiar som har budd på gardane i tidlegare Hosanger kommune, både på Osterøy og for den delen som no høyrer til Lindås kommune.
Tilvisingar gjer det lett å finna ut kvar ektepara kjem frå og kvar borna vert av. Dette er såleis ei framifrå grei bok for dei som vil leita fram slekta si.
Dei opphavlege ættebøkene for Hosanger vart gjevne ut i to store bøker (band 1, del 1 og 2). Del 1 er på 681 sider, del 2 er på 717 sider, til saman mest 1400 sider. Del 1 og 2 vert selde samla, som sett.
Hosanger Sogelag avvikla sjølvstendig lagsdrift i 2006, og gjekk inn i Osterøy Sogelag. No er det Osterøy Sogelag som sel bøkene.
Pris kr 500 pr. sett + ev. porto.
Utgjevar: Hosanger Sogelag.
Utgjevingsår: 1. utg. 1967 / 2. utg. 1988 / 3. utg. 2003.
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet