Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Soga om Gjerstadkyrkja
Boka er på 96 sider. Pris kr 100 + ev. porto.
Utgjevar: Gjerstad Fråhaldslag.
Utgjevingsår: 1987
I kommisjon hjå:
Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.
Gjerstad Fråhaldslag 100 år
Gjerstad Fråhaldslag vart skipa i 1888 og var lenge det mest aktive laget på Osterøy som arbeidde for fråhaldssaka. I samband med 100-årsjubileet gav laget ut ei 100-årssoga som fortel om korleis lagsmedlemene fram gjennom tida har arbeidt for fråhaldstanken.
Laget femnde om Gjerstad-sokna. Lærar, seinare skuledirektør, Olav Vevle gjorde opptak til å få skipa eit fråhaldslag i heimbygda. Seinare var han i mange år formann i Det norske totalavholdsselskap.

KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet