Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ynskjer du å melda deg inn i Osterøy Sogelag? Du kan melda deg inn i sogelaget ved å fylla ut skjemaet nedanfor. Medlemspengane er kr. 100,- for året.

Medlem i Osterøy Sogelag ?

Eg ynskjer å melda meg inn i Osterøy Sogelag.

Interessefelt:

Du kan kryssa av i fleire ruter.


Slekt

Lagshistorie

Anna

Før til i meldingsfeltet

ovafor.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet