Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag

Lenkjeside
På denne sida finn du ein del lenkjer til sider som kan ha interesse når du jaktar på opplysningar om lokalhistorie, både frå Osterøy og andre stader.

Landslaget for lokalhistorie: http://www.historielag.org/
Lokalhistorisk institutt: http://www.lokalhistorie.no/

Digitalarkivet: Historisk kalender
Interkommunalt arkiv i Hordaland: http://www.ikah.no

Vaksdal Historielag: http://vaksdalhistorielag.org/Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet