Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Hosanger kyrkje gjennom 200 år
Boka inneheld stoff om Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld. Boka vart gjeven ut i 1950 i samband med at det då var 200 år sidan Hosanger prestegjeld vart skilt ut frå Hamre prestegjeld.
Boka legg naturleg nok vekt på kyrkjeliv og kva som har skjedd i tilknyting til Hosanger kyrkje. Men her er også mykje tradisjonsstoff frå det gamle bygdesamfunnet.
Boka er skriven av Ivar Hole og gjeven ut av Hosanger Sogelag i 1950, med nyopptrykk i 1982.
Boka er på 189 sider. Pris kr 50 + ev. porto.
Utgjevar: Hosanger Sogelag
ISBN 82-7101-098-0
Utgjevingsår: 1950 / 1982
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet