Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Osterøy - kort og godt
Av Geir Kleiveland
Denne vesle boka er ei kortfatta framstilling av nokre hovudliner i historia om Osterøy.
Boka presenterer fornfunna frå ulike periodar og skildrar korleis Osterøy vart busett, og korleis busetnaden spreidde seg.
Andre sentrale emne er korleis det gamle bygdesamfunnet fungerte, og korleis handverk utvikla seg til industri. Dei store endringane frå slutten av 1800-talet får brei plass, der utskiftingane og utviklinga av samferdsla får brei plass.
Den kommunale utviklinga fram mot det som vart Osterøy kommune har ein naturleg plass. Og det rike kulturlivet og lagslivet vert presentert.
Boka er på 95 sider - mjukbind - format 17x24 cm.
Pris kr 150 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 978-82-91229-57-7
Utgjevingsår: 2023
Boka kan kjøpast i nettbutikken vår, COOP Extra og MEKK i Lonevåg og Arna Libris i Indre Arna.
KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet