Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Gardar i Bruvik-boka –  etter gardsnummer. Kart over gardane her--->


OSTERØY:


VAKSDAL:

147

Stokko

153

Bruvik indre

7

Rødberg

13

Indre-Boge

148

Vik

154

Olsnes

8

Hana

14

Vaksdal

149

Skaftå

155

Kyrkjeteigen

9

Stavenes

15

Herfindalen

150

Hekland

156

Løtveit

10

Sandvik

16

Sedalen

151

Bruvik ytre

157

Vassdal

11

Langhelle

17

Jamne

152

Bruvik, kyrkje12

Ytre-Boge

18

Skreiæ


Gardar i Bruvik-boka –  etter gardsnamn. Kart over gardane her--->


OSTERØY:


VAKSDAL:

153

Bruvik indre

154

Olsnes

8

Hana

10

Sandvik

151

Bruvik ytre

149

Skaftå

15

Herfindalen

16

Sedalen

152

Bruvik, kyrkje

147

Stokko

13

Indre-Boge

18

Skreiæ

150

Hekland

157

Vassdal

17

Jamne

9

Stavenes

155

Kyrkjeteigen

148

Vik

11

Langhelle

14

Vaksdal

156

Løtveit7

Rødberg

12

Ytre-Boge

Bruvik-boka (som er band I av Vaksdal bygdebok) femner den gamle Bruvik-sokna som var hovudsokna i gamle Bruvik kommune fram til 1964. Ein del av sokna låg på Osterøy, resten av sokna låg på fastlandet.

Vel ei anna ættebok

Vel ei anna ættebokBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet