Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid – 2013
Skriftstyret: Føreord – s. 4
Synnøve Solberg: Ein mann og livsverket hans – s. 5
Berit og Jofred Vik: Frå soga til Buskaret – s. 22
Leiv Mæhle: Historia om Knut Nilson Horvei – s. 32
Reidun Vevle: Frå Veset til storfarm i USA – s. 38
Olav Greve: Kornet – s. 44
Inger Hellevik: Historia om Vikevåg slipp –  s. 46
Leiv Vevle: Dei tre brørne frå Hauge – s. 49
K. J. Lamberg: Gamlesmeden – s. 50
Johan Tveit: Smeden vår – s. 53
Berit Vatne Vik: Is-skjering i Osterfjorden – s. 54
Anna Søgnesand: Det gamle tuntreet fortel – s. 55
[Avisreferat]: Fest for ny veg til Tysse – s. 57
Kari Solberg Svinvik: Dramatisk heimtur då krigen braut ut – s. 61
Rune Revheim : Ikkje vatnet verdt – s. 65
Ingunn Rongved: Ei markering av 100 år med røysterett – s. 79
Aasen-året 2013 –  s. 85
Gudmund Kleiveland: Segn frå Kleiveland – s. 94
Olav Greve: Valestrand beitelag – s. 96
Torill Borge Horneland: Den gamle hytteboka – s. 105
Jostein Hausberg: Revefangst – s. 116
Arvid Midttun: Bautasteinen ved Gjerstad kyrkje – s. 121
Signe Mjelde Nordås: Arvesmykket – s. 124
Åslaug Vevle : «Me må skryta sjøl, me har `kje bygdæ å lita på!» – s. 126
Ingemar Valestrand: Tur til Holmenkollstafetten i 1967 – s. 129
Svein Hatløy: Soge og samtidsarkitektur – s. 135
Ivar Bleikli: Hilsen fra Aas landbrugsskole – s. 142
KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet