Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid – 2012
Skriftstyret:  Føreord – s. 4
Arne Eriksen/Audun Hanstveit:  Frå Bruvik til Australia  – s. 5
Karl Johan Reigstad: Gutteklubbane på Reigstad – s. 13
Arild Hauge: Eg håtta før! – s. 21
Ole Angelskår: FN-soldat i Belgisk Kongo – s. 49
Geir Kleiveland: «Nesjakongen» i Fjellskålneset – s. 64
Knut Hannisdal: Amerikabreva  – s. 70
Gudrun Tunes: Barndom i Hausvika 89
Gerda Hartveit:  To dikt – s. 95
Audun Hanstveit: Brevdraging og anna posthistorie – s. 96
Åse Nilssen: Mjøsvågen – s. 101
Ingunn Rongved: Å verta pensjonist – s. 108
Jostein Hausberg: Godskegarden på Osterøy – s. 119
KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet