Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid – 2009
Føreord – 4
Olav Meltvik: Fjorden som ferdsleåre, næringsveg og skilje – 5
Reidun Elise Foldøy: I bølgjene frå White Lady  – 20
Bergit Reigstad: «Janteloven» – 24
Jofred Vik: Slåttonn i Kåpelia under krigen – 27
Tore Vassdal: Frå livet på Brøkdalen for hundre år sia – 30
Målfrid Solberg: Ungdomsminne frå krigen – 37
Steinar Hatland: Stadnamn på gard og i grend – 46
Anne-Mari Hannisdal Haga: Museum og lokalsamfunn – 48
Jon Fotland: Ferie – 58
Nils T. Selvik: Dalen – den grøne – 65
Nils T. Selvik: Mons og Magnus – 69
Leif Greve: Slik eg minnest det – 70
Kristoffer Foldøy: Fjorden, båten og kyrkja – Hamre som senter i  
    meir enn 1000 år – 79
Nils Litland: Ei lang sak om 10 øre  – 85
Ny heimeside for Osterøy Sogelag – 90
Geir Kleiveland: Kraftutbygginga som førte til kommunekrise – 92
Rolf Manne: De norske saltverker – ein fiasko med positive  
    etterverknader – 103
Randi Andersen: Gjerstad badelag – 114
Sivert Fjeldstad: Mitt liv som butikkmann – 118
Sverre Kallekleiv: Det magiske talet 13 – 121
KjøpBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet