Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid – 2007
Skriftstyret:  Føreord - 4
Olav Vevle: Båt og dampbåtferdsla i gamle dagar - 5
Solrun Laastad: Bakar i Hausvika i gamle dagar - 13
Geir Kleiveland: Osterøy Bygdebok er ferdig - 17
Kristoffer Foldøy: Steinalteret i Hamre kyrkje - 33
Leiv Revheim: Johannes O. Veseth: Lensmann, diktar og politikar - 37
Linda Herfindal Lien: Redningsmannen - 50
Randi Andersen: Ei snikkarsoge - 52
Olav Meltvik: Då me fekk elektrisk ljos og radio - 60
Signe Mjelde Nordås: Knaga–huset i Mjeldalen - 63
Eivinn Revheim: Klyvvikje - 66
Grethe Solberg Mjeldstad: To venninner og amerikareiser kring 1900 - 77
[Ukjend] – Eirik Hagenes: Ferieminne frå Hagenes i 1920–åra og litt til - 88
Trygve Hartvedt: 1938 – et friår - 95
Olav Meltvik: På sjukehus med blindtarmbetennelse - 98
Asbjørn Kallekleiv: Litt meir soga - 102
Geir Kleiveland: Frå omgangsskule til faste skular på Osterøy - 104
Steinar Hatland: Utanfor saklista - 113
Grethe Solberg Mjeldstad: Kvinnearbeid på Tøsse Mølle tidleg på 1900–talet - 117

Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet