Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –2005
Skriftstyret: Føreord 4
Åshild Revheim: Kyrkjeliv i gamle dagar 5
Simon Kleppe: Hendingar eg minnest 11
Agnar Vevle: Torvhytta på Såta 14
Geir Kleiveland: Ostringar i krig 33
Bjarne Nøttveit: Frå beiteland til sosialinstitusjon 46
Turid Vevle: Amputasjon på stovebordet 48
Einar Veseth: Oppvekst i Noreg 49
Steinar Hatland: Då fjordabåten hoppa tresteg 54
Steinar Hatland: Eit fraktregulativ frå 1917 57
Geir Kleiveland: Kva sa ostringane i 1905? 59
Leiv Mjeldheim: Refleksjonar omkring eit jubileum 62
Torleif Hansen: Helsesituasjonen i Bruvik i 1827 70
Olav Meltvik: Tøsse Møllearbeiderforening 77
Leiv Mæhle: Segna om Halvardsura 83
Leiv Vatle: Ei innflyttarbygd i forandring 86
Anne-Mari H. Haga: Ein brystduk 90
Johan Torp: Solstrand Ungdomslag 95
Birger Mikal Risholm: Slik jeg opplevde krigen 1940-45 103
Martin Votlo: Då Votlo-vegen vart bygd 108
Kenneth Bratland: Lensmannsslekta i Øvste Mjelde 113
Grethe Hanstveit: Gamle dagar 119
Ingunn Rongved: Husmorlaget 129
Asbjørn Kallekleiv: Endå litt meir frå gamle dagar 137Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet