Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –2004
Skriftstyret: Føreord s. 4
Einar Veseth: «Ja, eg minnest, ja, eg minnest så vel dette land!» s. 5-7
Ola Tveiten: Hus og bygningsskikkar i Hosanger s. 8-24
Sverre Kallekleiv: Ein minneleg tur s. 25-26
Simon Kleppe: Mykje slit og tungt arbeid s. 27-30
Åshild Revheim: Ho Lina på Barkavikjæ fortel s. 31-39
En Vise om det nye Maal og Vægtsystem s. 40-41
Grethe Hanstveit: Sognaguten som vart ostring s. 42-45
Leiv Mæhle: «Gofarjære»s. 46-47
Jon Kallekleiv: «Troll-tiuren»s. 48
Odd Vevle: Johannes Lid og floraen på Osterøy s. 49-74. Planteliste
Randi Andersen: Graver, haugar og røyser s. 75-83
Steinar Hatland: Fjordabåten på svaberget s. 84-88
Olav Nilssen: Frå den gamle tidi s. 89-91
Asbjørn Kallekleiv: Litt meir frå gamle dagar s. 92-103
Asbjørn Strømsnes: Bilete fortel historie s. 104-108
Liv Flesjå: Amerikabrev om 100 år s. 109-111
Anna Selvik: Umskifte i Mjeldalen s. 112-113
Geir Kleiveland: Namnet Bruvik s. 114-115
Ragnvald Raknes: Ein bomtur s. 116-118
Ester Mæhle: Fest for flittige hender s. 119-121
Kari Vevle: Frå stileboka mi s. 122-124
Åslaug Vevle: Då vi kom i radioen s. 125-126
Solveig H. Blom: Garden Vikne s. 127-134
Osterøy Bygdebok s. 135-136Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet