Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –2003
Skriftstyret: Føreord s. 4
Ragnhild Hanstvedt: Utvandring til Amerika frå Fotlandsvågen s. 5-12
Berta Grytås: Å vera sau før i tida s. 13-17
Geir Kleiveland: Dramatikk på Geitrheimsetra s. 18-24
Einar Hjellvik: Seterdrift på Bernessetra krigsåret 1940 s. 25-31
Bjarte Vik: Sy-Anna – ein blømande nostalgi s. 32-34
Synnøve Tvedt Øvrebø: Ei dramatisk familiehistorie – Knut Britannus Saure – prest i Hosanger frå 1909 til 1914 s. 35-41
Johannes Erstad: Kommunal sakshandsaming - ein teikneserie s. 42-44
Halvard Kleiveland: Stadnamn på Kleiveland s. 45-57
Asbjørn Kallekleiv: Litt av kvart frå gamle dagar s. 58-67
Isak Holmefjord: Gjestgjeveri og handel i gamle dagar i Haus s. 68-73
Henrikke Landstad: En Moders Drøm s. 74-75
Simon Kleppe: Gardsliv for over 100 år sidan s. 76-81
Svein Hatløy: Kva lærer me av Havråtunet? s. 82-93
Kenneth Bratland: Glassrutene fra Blom s. 94-100
Olav Meltvik: 50 år sidan vegen Tysse – Fotlandsvåg opna s. 101-110
Magnvald Hjelvik: Kraftutbygging i Bruvik s. 111-117
Steinar Hatland: Den store telefonfesten s. 118-124Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet