Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –2000
Skriftstyret: Føreord - 2000 s. 4
Litland, Nils: Barne- og ungdomsår på Litland - 2000 s. 5-25
Åsgard, Asbjørn: Barneminne frå Hoshovde - 2000 s. 26-27
Selvik,Torstein: Lussinatta lange og jolreia - 2000 s. 28-30
Meltvik, Martin: Lyder Holm - 2000 s. 31
Åsgard, Asbjørn: Osterøy-kunstnaren Mons Hartvedt - 2000 s. 32-33
Foldøy, Kristoffer: Kongen i prestegardshagen - 2000 s. 34-36
Hatland, Steinar: Med garn, håv og flogestang - 2000 s. 37-45
Skulestova vår - 2000 s. 45
Mjelde, Sigmund: Gamle namn -noko å ta vare på? - 2000 s. 46-55
Meltvik, Olav: Laksefiske og laksefiskarar - 2000 s. 56-63
Kleiveland, Geir: Laksefiskarar frå Valestrand - 2000 s. 64-71
Mæhle, Leiv: Rongved- lokalpolitisk makt - 2000 s. 72-87
Andersen, Randi: Kvinnelagnader på slutten av 1600-talet - 2000 s. 88-95
Åsgard, Asbjørn: Osterøy-gutar på lærarskule i 1860-70-åra - 2000 s. 96-98
Raknes, Ragnvald: Då lyset kom på Raknes - 2000 s. 99-103
Aastad, Inger-Lise: Lina- frå «Hatland ved Bergem» - 2000 s. 104-109
Binningsbø, Hans: Plassmenn i Seljerinden krins 1800-1900 - 2000 s. 110-118
Andersen, Randi: Fylleprat med konsekvensar - 2000 s. 119-120
Register for Osterøy i soge og samtid 1985-86 og 1989-99:
Innhaldsregister - 2000 s. 121-128
Forfattar-register - 2000 s. 129-134Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet