Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1999
Skriftstyret: Føreord. - 1999 s. 4.
Saa Maata. En liden Krønnicke Saa Maata at beskrive de her i Bergenhuus lehn og udi Oster fiorden bosidende Striiler. Register og merknader ved Brynjulf Alver. - 1999 s. 5-60.
Fotland, John: Slik har «me» òg hatt det. s. 60-61.
Vik, Jofred: Skulehus og skuletilhøve i Bruvik sokn.  s. 62-67.
Meltvik, Olav: Den underlege fuglen. s. 68-72.
Meltvik, Olav: Orrastille.  s. 72-73.
Foldøy, Kristoffer: Det kom ein mann frå paven… . s. 74-79.
Hatland, Steinar: Osterøyskogane som ressurs for bygd og by.  s. 80-84.
Kleiveland, Rolv: Forteljingar frå ein barndom: Den store påsketuren. s. 85-113.
Åsgard, Asbjørn: Hammers Sogns Læseselskab. s. 114-120.
Hannisdal, Olav L.: Røter i fedres jord. s. 121-128.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet