Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1998
Skriftstyret: Føreord. - 1998 s. 4.
Kleiveland, Rolv: OK-Skifabrikk - «Skifabrikken». - 1998 s. 5-15.
Hjellvik, Agnar: Ei julesoge. - 1998 s. 16-18.
Mostrøm, Sigurd: Den første jula eg minnest. - 1998 s. 19-21.
Meltvik, Martin: Med folk og fe over fjorden. - 1998 s. 22-26.
Meese, Hildegard: Vegbygging på Osterøy. - 1998 s. 27-53.
Hartveit d.e., Rasmus J.: Veiena i Haus og Hosanger. <Dikt>. - 1998 s. 54-55.
Mjelstad, Theodor: Kjempedugnad til fjells. - 1998 s. 56-58.
Melkild, Sofia: Barne- og ungdomsår på Vevletveit. - 1998 s. 59-79.
Danebrogen frå Hosanger. - 1998 s. 80-83. - Om Johannes Johannessen Hoshovde d.y. (1786-1875).
40-årsfesten i Hosanger lærarlag. - 1998 s. 83.
Daltveit, Bernt: Henrik Wergeland si slekt - og Osterøy. - 1998 s. 84-90.
Hanstveit, Ragnhild: Barneminne frå krigsåra. - 1998 s. 91-95.
Løtveit, Gunnar: Då lynet drap i Høgafjellet. - 1998 s. 96-99.
Nordås, Signe Mjelde: Samlingsplassar i Mjeldalen og Haus gjennom 100 år. - 1998 s. 100-106.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet