Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1996
Skriftstyret: Føreord. - 1996 s. 4.
Njåstad, Maria og Jon Solberg: Vågen i min barndom. - 1996 s. 5-22.
Mæhle, Ester: Minne om ein trugen slepar. - 1996 s. 23-24.
Leknes, Solveig: Gode og vonde barndomsminne. - 1996 s. 25-33.
Vikesund, Ragnvald: Brev frå Luster. - 1996 s. 34-37. - Luster sanatorium.
Bygstad, Kjersti Nordenborg: Bak St. Jørgens murar. - 1996 s. 38-50.
Solberg, Målfrid: Minne frå skuletida. - 1996 s. 51-55.
Mjelde, Olav R.: Frå min barndom i Mjeldalen. - 1996 s. 56-60.
Håland, Ragna: Barne- og ungdomsår i 1920-åra. - 1996 s. 61-66.
Nilssen, Mette: Oppvekst på «Saltverket» i 60-åra. - 1996 s. 67-72.
Meltvik, Martin: Kaldvinteren 1923. - 1996 s. 73-75.
Tveiten, Ola: Ostraskuta. - 1996 s. 76-77.
Vedå, Torbjørn: Fraktefart i Osterfjorden. - 1996 s. 78-84.
Meltvik, Olav: Landhandel på Tysse i gamal og ny tid. - 1996 s. 85-91.
Kåstad, Anna Østerbø: Postkontor på Osterøy. - 1996 s. 92-99.
Døssland, Atle: Trolldomsmakt på Osterøy i 1769. - 1996 s. 100-107.
Foldøy, Kristoffer: Gravøl og gravferdsskikkar. - 1996 s. 108-112.
Bjørsvik, Kjell: «Industrispionasje» på Rivenes. - 1996 s. 113-115.
Kleiveland, Geir: Sagbruk for 300 år sidan. - 1996 s. 116-120.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet