Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1995
Skriftstyret: Føreord. - 1995 s. 4.
Vik, Jofred: Krigsvåren i Bruviks-bygdene. - 1995 s. 5-13.
Løtveit, Karl: I fremste frontline. - 1995 s. 14-21.
Jacobsen, Johan: Minne frå april 1940. - 1995 s. 22-27.
Kallekleiv, Øystein: Motstandsrørsla på Osterøy. - 1995 s. 28-39.
Rundhovde, Eivind Karl: Gestapo sine herjingar på Valestrand. - 1995 s. 40-49.
Valestrand Musikklag i maidagane 1945. - 1995 s. 51-52, 50 (foto).
Kleiveland, Geir: Rassia mot hemmelege våpenlager. - 1995 s. 53-56.
Vikesund, Ivar: Flyslepp med store ringverknader. - 1995 s. 57-61.
Mjøs, Mikal: Minne frå Milorg-basen Bjørn West. - 1995 s. 62-70.
Revheim, Irene G.: Frå dagleglivet under krigen.  - 1995 s. 71-74.
Småland, Lilly: 8. mai-prolog. - 1995 s. 75-77.
Røynstrand, Åse: Eit Sivle-hus på Osterøy. - 1995 s. 78-82.
Vatle, Margit: Minneoppgåve for eldre. - 1995 s. 83-99.
Rundhovde, Eivind Karl: «Valestrand's Uldspinderi». Eit minne frå gamle Valestrand. - 1995 s. 100-108.
Hatland, Steinar: «Berre ein hest». - 1995 s. 109-114.
Tepstad, Rolf: Oppvekst på 60-talet - minne frå barndomsår og ungdomstid på Tepstad. - 1995 s. 115-120.
Kallekleiv, Sverre: Tømmerhogst i Allmenningen. - 1995 s. 121-126.
Jørgen Tveiten: «Fridom og fangenskap». <Bokomtale>. - 1995 s. 127.
«Skriv om livsminna dine». - 1995 s. 128.

Denne utgåva er utseld, men du kan lesa heile ”Osterøy i soge og samtid” 1995 på nettet.

Les sogeskrift 1995 på nettetBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet