Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1993
Skriftstyret: Føreord. - 1993 s. 4.
Christophersen, Bjørg: Toving på Osterøy. - 1993 s. 5-14.
Aakre, Leif og Odd: A/S De Norske saltverker i Fotlandsvåg. - 1993 s. 15-19.
Reigstad, Arne: Utvandring frå Osterøy til Amerika 1901-1905. - 1993 s. 20-41.
Osterøy-emigrantar over Bergen hamn 1901-1905. - 1993 s. 42-49.
Markussen, Ingeborg: Minne frå istida i Kleppsvågen. - 1993 s. 50-54.
Hausberg, Sverre: Livssoga byrjar. - 1993 s. 55-75.
Njåstad, Maria: Julehøgtida då eg var barn. - 1993 s. 76-78.
Småland, Erik: Registreringsrapport frå Osterøy - Bruvik krins. - 1993 s. 79-89. - Faste kulturminne frå før 1900.
Raknes, Ragnvald: Dugnad i Dalsliane. - 1993 s. 90-93.
Nilssen, Kjell og Olav Meltvik: Tysse ungdomslag. - 1993 s. 94-100.
Revheim, Odd: Fjellet i helg og kvardag. - 1993 s. 101-103.
Åsgard, Asbjørn: «Fotlandsvaags Værks Kredsskole». - 1993 s. 104-109.
Birkeland, Reidar: Oksedrama i Sørfjorden. - 1993 s. 110-112.
Revheim, Inger Johanne: Litt om Osterøy-målet i dag. - 1993 s. 113-120.
Njåstad, Maria: Ei sann soge frå kvardagen. - 1993 s. 121-122.
Tveiten, Ola: Høgtider i grannesamfunnet. Bedelaget og grefti. - 1993 s. 123-138.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet