Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1992
Skriftstyret: Føreord. -  s. 4.
Kleiveland, Geir: Einliskaren - eit hundreårsminne. Magne Kleiveland 1804-1892. - s. 5-17.
Skjerping, Bertea Mæle: Legdakallen. <Dikt>. - s. 18.
<Kart over sætrane på Osterøy>. - s. 19.
Hartveit, Kari: Stølsgjenta på Hartveit-sætri. - s. 20-24.
Heldal, Erik: Støling i allmenningen på Austefjellet. - s. 25-29.
Hausberg, Oddrun: Den siste budeia på Osterøy. - s. 30-40.
Fossdal, Jakob: Friarar på Tysse-sætret. - s. 41-43.
Nilsen, Kjell: Bestemors sæterminne. <Dikt>. - s. 43.
Meltvik, Askild: Siste gong dei buførde til Tyssesætri. - s. 44-46.
Meltvik, Olav: Stølatjønna. <Dikt>. - s. 47.
Lohne, Elida: På sætra i Londalen. - s. 48-51. - Innleiing om stølsvegen til Elida Lohne v/Maria Njåstad.
Solberg, Monrad: Stølsliv på Solbergsætri. - s. 52-55.
Solberg, Herbjørg: Bautasteinen ved Solbjørgsætret. - s. 56.
Kåstad, Anna Østerbø: Strilamat. - s. 57-69.
Raknes, Ragnvald: Helg - splintebesøk på Raknes. - s. 70-72.
Tveiten, Aasmund og Odd: Ola Tvelten Trikotasjefabrikk. - s. 73-78.
Hauge, Johannes L.: Valestrand Meieri. - s. 79-97. - Med «Etterord 1992: Opplysningar om tida 1950-1962» av Johannes L. Reigstad s. 94.
Vevletveit, Ivar: «Kjære ofte ihukommende Forældre». Amerikabrev frå Ivar Vevletveit. - s. 98-99.
Bokmannen Arne Wichne frå Haus. - s. 100-111.
Meltvik, Olav: Dronningbesøk i Hosanger i 1904. - s. 112-115.
Andersen, Randi: «Bernestangens brudeutstyr». - s. 116-122.
Rongved, Olav: Oppvekst for 90 år sidan. - s. 123-125.
Nilsen, Kjell (innleiing): Målmarknaden i Bergen i 1902. - s. 126-127. - Brev frå Olai Fossdal.
Ny ættebok for Gjerstad og Haus. - s. 128.
Retting til «Osterøy i soge og samtid» 1991. - s. 128.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet