Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1991
Skriftstyret: Føreord. - s. 4.
Nygaard, Signe: Busetnad og levekår langs Vestlandskysten i steinalderen. Utgraving av steinalderplass på Kvisti gir ny informasjon om leveforholda i eldre steinalder. - s. 5-12.
Kleiveland, Anna A.: Minne frå barne- og ungdomstida på Kleiveland. - s. 13-19.
Hope, Kari: Ressursbruk på Havrågarden. - s. 20-24.
Vik, Bjarte: Idrottslaget «Skarphedin». - s. 25-38.
Bøgh, Christopher Benedict: «Paa Bernestangen blev vår gamle foged i godt humør». - s. 39-42.
Meltvik, Olav: Nokre opplysningar om gjestgiveriet i Bernestangen. - s. 42.
Aasheim, Håkon: Mjelde Skipreides Bygdeallmenning. - s. 43-56.
Binningsbø, Gunnar: «40 jolesongar» 1919-1927. - s. 57-64.
Tveiten, Gudmund: Målarbeidet i Hosanger herad. - s. 65-67.
Tveiten, Ola: Vòkenott - eit minne. - s. 68-71.
Rundhovde, Aslaug: Losje «Reppen». - s. 72-75.
Meltvik, Olav: Tøsse Mølle 125 år. - s. 76-82.
Kleiveland, Ola: Skjelgraving i Osterfjorden i «gamle» dagar. - s. 83-85. - Retting -1992 s. 128.
Kåstad, Anna Østerbø: Svangerskap, fødsel og spebarnsstell på Osterøy. Med hovudvekt på tida 1900-1950. - s. 86-104. - Retting -1992 s. 128.
Hartveit, Gerda: Prolog til Anna Gjerstad 24/4-1953. - s. 105-107.
To voggesongar. - s. 108-109.
Verksemda ved Osterøy museum 1990. - s. 109-111.
Ny ættabok for Gjerstad og Haus. - s. 112.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet