Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1990
Skriftstyret: Føreord. - s. 4.
Meltvik, Olav: Høgeheimhytta i Høgafjellet. - s. 5-17.
Løtveit, Sigurd: Minne frå mellomkrigstida. - s. 18-26.
Meltvik, Olav (innleiing): Om mobiliseringa 9. april 1940 og framover. Lensmann Mugaas sine notatar - s. 27-34.
Kåstad, Anna Østerbø (innleiing): Dagbok frå 1940. Nils Østerbø. - s. 35-54.
Tveiten, Jørgen: Frå ei forteljing om livet i tyske tukthus under krigen. - s. 55-62.
Stokke, Torvald: Tyfoid feber på Osterøy 1864. - s. 63-71.
Småland, Lilly: Helsestell i Osterøy frå eldre tider og fram til 1980-åra. - s. 72-82.
Kleiveland, Geir: Svartedauden på Osterøy - ein langvarig katastrofe. - s. 83-90.
Nordås, Signe Mjelde: Presten og hagen. - Sanatoriet i Haus. - s. 91-93.
Rundhovde, Eivind K.: Garveridrift på Rundhovde. - s. 94-102.
Tveiten, Ola: Danebrogsrnannen. - s. 103-104. - Om Johannes Johannessen Hoshovde d.y. (1786-1875).
Binningsbø, Gunnar: Frå dagboka til lærar H. Binningsbø. - s. 105-128.

Denne utgåva er utseld, men du kan lesa heile ”Osterøy i soge og samtid” 1989 på nettet.

Les sogeskrift 1990 på nettetBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet