Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1986
Mæhle, Atle Bjørn: Ferjereiser. <Dikt>. - s. 4.
Løtveit, Sjur: Minne frå barndomen min. - s. 6-20.
Vik, Berit Vatne: Frå Haus 1870. - s. 20-22
Rossland, Maria: Sommarkveld ved stoveglaset. <Dikt>. - s. 23.
Kleiveland, Geir: Bygdalangs - kulturtrim. Tur nr 3 Dalaplasset - Einliskaret. - s. 24-27.
Kleiveland, Anna A.: Minne om det som ein gong var. - s. 28-31.
Vikesund, Ivar: Drivkvite graner. - s. 32.
Vik, Berit Vatne: Kistekallane kring Mjøsvågen. Soga om ein av dei, - og litt om andre. Martha Grønås fortel til Berit Vatne Vik. - s. 34-39.
Flesland, Kåre: Basta-Nils visene. «Dan siste kjempaa fraa Osterøynæ». - s. 40-41.
Veseth, J.O.: Oster-kjempaa han Basta-Nils. <Vise>. - s. 41-44.
Rolland, Peder L.: Han Basta-Nils. <Vise>. - s. 45-47.
Vik, Berit Vatne: Lonevåg 1920. - Sigurd Solberg fortel til Berit Vatne Vik. - s. 47-50.
Vik, Martin: «Gamle vegar» <Dikt>. - s. 50.
Solhaug, Trygve: Sange og viser m.m. - s. 51.
Veseth, J.O.: Selskabssang i anledning af udvandringen til Amerika. - s. 52-53.
Revheim, Sigurd: Samferdsla i gamle dagar. - s. 54-58.
Revheim, Åshild: Litt frå Hauge skulekrins si soge. - s. 58-60.
Kleiveland, Geir: Skoser - Herme. Frå «Namn og nemning». - s. 60-63.
<Skriftstyret>: Olai Anthun. - s. 64.
Anthun, Olai: Ulvejaget 1867. - s. 64-67.
Anthun, Olai: Segner frå Oster. - s. 67-68.
Flesland, Kåre: Ein bispevisitas for ca. 170 år sidan. - s. 69-74.
Tveiten, Ola: Handverk i Hosanger. Kister. - s. 74-78.
Rossland, Maria: Vesle-Kari ventar på julekvelden. <Dikt>. - s. 78-79.
Rettingar til «Osterøy i soge og samtid» - 85. - s. 80.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet