Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag


Innhald Osterøy i soge og samtid –1985
Redaksjonsnemnda: Osterøy i soge og samtid. - s. 2.
Hartveit, Gerda: Såmannsbøni. <Dikt>. - s. 4-5.
Kleiveland, Geir: Namn og nemning. - s. 6-7.
Vik, Berit Vatne: «Ka ska me vel med alt detta gamla?». - s. 9-12.
Meltvik, Olav: Minne frå krigstida. - s. 13-25.
Vikesund, Ivar: Siglande kveldsky. <Dikt>. - s. 25.
Mæhle, Ester: Atterljom frå eit døyvt spel. Ester Mæhle fortel om Bertea Mæle Skjerping. - s. 26-30.
<Segn om Svartedauden, etter Mikkjel H. Kleiveland>. - s. 30.
Skjerping, Berthea Mæle: Kornbøra. <Dikt>. - s. 31.
Jelmert, Jon: Spelemannen Nils Johannes Brakvatne: (26/3 1870 - 26/1 1949). - s. 32-46.
Vikesund, Ivar: Djupgråe fjord. <Dikt>. - s. 46.
Solhaug, Trygve: «Sange og viser m.m.». - s. 47-48.
Vik, Berit Vatne: Treskjeraren frå Osterøy som vart kunstnar i Hardanger. - s. 49-54.
Namn og nemning - Mat og matstell. - s. 54.
Kleppe, Roald Åge: Bussen kjem - ferja går. - s. 57-72. - Retting, sjå Osterøy i soge og samtid 1986 s. 80.
Vatle, Leif: Gruvedrift på Osterøy. - s. 73-77.
Revheim, Sigurd: Avskil (Med Revheimstøylen og mykje meir). <Dikt>. - s. 78-79.
Hjellvik, Agnar: Tirevoll - ein gammal fjellgard til heider og ære att? - s. 80-82.
Namn og nemning - Ord i samband med gardsarbeidet. - s. 82-90.
«Gamal bygdekunst frå Osterøy». Frå utstillinga i Revheimsstova under «Liv i gamle stover» 8. og 9. juni 1985. - s. 91-94.
Namn og nemning - Fuglenamn. - s. 95.
Namn og nemning - Ord nytta om personar. - s. 95.
Myking, Magnus M.: Osterøy. <Dikt>. - s. 96.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet