Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag

«Osterøy i soge og samtid»

Årgangane 1985-1986 og 1989-2022

Utgjevarar: 1985-1986: Kulturvernnemnda i Osterøy. 1989-2006: Osterøy museum, Osterøy sogelag, Hosanger sogelag. Frå og med 2007: Osterøy museum og Osterøy Sogelag.

Du kan søkja etter spesielle emne i alle sogeskrifta frå oversynssida for sogeskriftet. Her kan du også søkja etter artikkelforfattarar.


2023:

Føreord – s. 4

Arild Sætre: Manns minne versus vitskap – s. 6

Anne Marit Hartveit: Eit bilete i «tølna» – s. 17

Åslaug Vevle: Æ da fremmena? – s. 20

Ivar Hole: Ein gjenstridig klokkar – s. 27

Gunnvor Kvam: Gamle ord og uttrykk – s. 30

Osvald Kårstad: Borgarmeister i Oslo med røter til Osterøy – s. 34

Geir Atle Mjelde: J. O. Veseth – lensmann, stortingsmann og bygdediktar – s. 36

Rolf Kalland: Minne frå Edvardsdalen - Dalen – s. 41

Sverre Hausberg: Gamal joletradisjon i Haus – s. 51

Grethe Solberg Mjelstad: Anna frå Kleppe til Amerika – s. 56

Berta Koppen: Fyrste barndomsminne – s. 60

Christopher John Harris: «Forsømte, moralske fordærvede og forvildede børns Redning» – s. 65

Olav Skår: Torvtaking – s. 84

Leiv Mæhle: Fealslaget – bondens hjelpar – s. 86

Nils A. Mæhle: Gjerstad fealslag gjennom 50 år – s. 88

Jørgen Tveiten: Eldre spelemenn i Hosanger – s. 92

Tormod Løkling: «Dar kjem dampen» - fjordabåten D/S Oster – s. 96

Jostein Hausberg: Stadnamn og gamal folketru – s. 102


2022:

Føreord – s. 4

Øyvind Vevle /Oddmund Vevle: Tre systrer emigrerte til Amerika – s. 5

Johan Stenslie: Livet og påkjenningane til Jacob Einarsen Rongved – s. 17

Tore Vassdal: Ei lemstove på Ytre-Bruvik – s. 41

ArvidMidttun: Mi tid bak rattet – intervju med Olav Helle – s. 50

Malvin Holsen: Norske offiserar i tysk fangenskap 1943 – 1945 – s. 55

Breva frå Johannes Vatle under krigen – s. 58

Torill Borge Horneland: Barnedød – s. 61

Anne-Mari Hannisdal: Soga om fem krunebunader på Osterøy – s. 69

Osvald I. Kårstad: Han stod modell for «Terje Vigen» – s. 87

Knut Valestrand: Så stakk dei kanonløpet inn døra. – s. 88

Rune Revheim: Jordbruket på Brøkstranda, Brøkdalen og i Hesjedalskrinsen – s. 92

Einar Veseth: Barndomsminner fraa Veseth – s. 97

Carl Joachim Hambro: Fotlands Bomuldsspinderie – s. 99


2021:

Føreord – s. 4

Tormod Løkling: Kong Haakons fluktbil frå aprildagane 1940 – s. 5

Ragnhild Hanstvedt: Herlandsneset – ei familiesoge – s. 12

Arvid Midttun: Dramatiske krigshendingar – s. 20

Hildegunn Hagebø-Vevle / Leiv Vevle / Jon O. Vevle: Vevlestova – og kvinna bak – s. 31

Oddrun Vevle: Ei kjærleiksforteljing frå 1941 – s. 38

Geir Atle Mjelde: Frå Mjeldalen ut i verda – s. 45

Åslaug Vevle: Medan minna enno er levande – s. 52

Kristoffer Foldøy Eit møte mellom dansk adel og folk langs fjorden – s. 67

Sverre Havre: Dramatikk i Sørfjorden for over 90 år sidan – s. 75

Fotland Mølles historie – s. 77

Øyvind Vevle: Ho bestemor fortel – s. 78

Dagrun Stokke: Julefeiring i gamle dagar – s. 82

Grethe Solberg Mjelstad: Tankar rundt eit bilde – s. 84

Osvald Kårstad: Rokkedreiaren på Kåstad – s. 89

Einar M. Veseth: «Kjære tilkommende Svigerforældre» – s. 92

Anton O. Holsen: Selvbiografi  – s. 93

Malvin Holsen: Oldefar Anton O. Holsen – s. 95

Leif Vatle: Votlatveitane – s. 97


2020:

Føreord - s. 4

Åslaug Vevle «Du må eta havregraut, so vert du stor og sterk!» - s. 5

Kari Hella Møllebrannen i Fotlandsvåg - s. 13

Torill Borge Horneland Brev til Svein - s. 18

Leiv Mæhle Vestbygdi redskapslag - s. 31

Geir Kleiveland Karantene – ikkje noko nytt - s. 37

Tore Vassdal Emigrantar til Amerika frå Brøkdalen - s. 42

Svein Hagebø Min historie  - s. 59

Osvald Kårstad Siste krigsåret på Veo - s. 74

Jenny Røsland Borge Minne frå siste krigsvåren - s. 80

Olav Hannisdal Minne frå skuletida under krigen - s. 82

Øyvind Vevle Soga om Radio Osterøy  - s. 86

Rune Revheim Osterfjorden – ein fjord med mange namn - s. 92

Til fru Kvalvågs 25-årsjubileum - s. 100

Segner og overtru frå Osterøy - s. 102


2019:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Hild Breivik: Fjordalangs med DS «Oster» – s. 5

Grethe Solberg Mjelstad: Den lange vegen heim – s. 8

Jostein Hausberg: Rivenes-Rosa – s. 11

Ragnvald Raknes: Til Hjellvik etter brød – s. 20

Jørund Hartveit: Minne frå barndom og oppvekst – s. 22

Reidun Myking: Amerika-pendlaren – s. 43

Jostein Hausberg: Ein spesiell mann i oppveksten min – s. 49

Håkon Reiersen: Høvdingar, krigarar og husfruer – s. 55

Rune Revheim: Slik håttar eg jula – s. 62

[Hosanger prestearkiv] Faste eller Fri Stolestader i Hosanger – s. 68

Audun Hanstveit: «Gullfunnet» – s. 69

Geir Kleiveland: Landhandel i alle bygder – s. 76

Josefine Johnsen: Minner fra Fotlandsvåg – s. 89

Gerda Hartveit: Hovudplaggi til kvinnebunaden – s. 92

Erling Småland: Ungdommeleg galskap? – s. 95

Sverre Hausberg: Fræge folk II: Kornelius O. Bergsvik – s. 97

Hild Breivik: Om barnedøden på Osterøy på 1800-talet – s. 101


2018:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Olav Presttun Stolpabandet – s. 5

Jostein Hausberg Ubåthamn i Lonevåg? – s. 8

Geir Kleiveland Garveriet ved Mjøsvågen – s. 13

Gerda Hartveit Dikt – s. 23

Sverre Hausberg Høgdehopparen Asbjørn Midttun – s. 25

Anna Almås Livsminne – s. 28

Egil Borge Ein skitur over Gullfjellet – s. 43

Olav Greve Borge Kromlærfabrikk – s. 47

Bergit Reigstad Minne frå Boligen – s. 50

Randi Andersen Blomi 1939 – s. 52

Olav Presttun Eg håtta før – s. 60

Åse Lilleskare Faugstad Fornuftsekteskap – ei brevveksling – s. 81

Nikolai Rypdal Tallaksen Bygginga av Gjerstadheimen 1933–55 – s. 87

Terje Aarset: Det femte verset - s. 97

Karen Barsnes Songlaget Symra på Bruvikstranda – s. 99

Geir Kleiveland Enkja og drengen – s. 101

Jostein Hausberg Bjølling, rubbing og barselved – s. 103


2017:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Jostein Hausberg: Då fantane kom – og andre minne – s. 5

Erling Kleiveland: Å vekse opp som laksefiskar på Kleiveland – s. 12

Geir Kleiveland: Laksen var ettertrakta – s. 18

Berit Vatne Vik: Barneleikar i «gamle dagar» – s. 21

Kristoffer Foldøy: No må du gafla i deg! – s. 23

Berit Vatne Vik: Ord [Dikt] – s. 25

Marta Kløve Juuhl: Oppstadvev i Noreg med særleg vekt på Vestlandet  – s. 26

Øystein Løtveit: Historier og rykte frå krigens dagar – s. 45

Carl Erik Holm: Presteminne frå Hosanger – s. 46

Tor Øystein Holm: Litt om far min – s. 76

Oddvar Hannisdal: Mi tid som FN-soldat i Gaza – s. 78

Sindre Fotland: Durspelmiljøet på Osterøy – s. 86

Ingemar Valestrand: Idrettsbaner i Bergensområdet – s. 96

Atle Bjørn Mæhle: Hendingar og episodar frå idrettslivet mitt – s. 100

Jostein Hausberg: Kvernane i Revheimsfossen – s. 112


2016:

Skrift styret: Føreord - s. 4

Silje Solberg: Hardingfelemusikken på Osterøy  - s. 5

Jon O Vevle: Starten på rutetrafikk på Osterøy  - s. 21

Egil Borge: Osterøy Billag  - s. 26

Åslaug Vevle: To pennevener på besøk - s. 34

Johannes Annstein Vik: Mot land  - s. 37

Olav Greve: Dagros og eg - s. 38

Helge Mjelde: Oppvekst i Lonevågen - s. 39

Ingemar Valestrand: Skofabrikken på Valestrand  - s. 50

Johannes E Rongved: Joli den gong eg var liten  - s. 54

Torill Borge Horneland: Sirupsspekulasjane hennar bestemor Litland - s. 56

Karen Barsnes Vik: Handi hans far min  - s. 58

Johannes J Vik: Tale for bygdi - s. 61

Dagrun Stokke: Kjem du i kveld, so står lykjelen i døra - s. 62

Egil Borge: Skulegong i krisetider - s. 65

Jostein Hausberg: Grindagut  - s. 68

Harald Revheim: Minne frå barndom og ungdom - s. 74

Geir Åge Stokken: Størjefangst på livet laust  - s. 89

Geir Kleiveland: Er du ein Stålby ?  - s. 90

Berit Vatne Vik: Om å rydda på loftet  - s. 94

Lars Greve: Kamp på liv og død  - s. 96

Hild Breivik: Vegalangs på Osterøy 18 september 2016  - 98

Marit Selvik Kallekleiv: Fredrik Meltzer til Mjeldalen i 1807  - s. 101

Randi Andersen: Eit museums- og arbeidsminne  - s. 102


2015:

Skriftstyret: Føreord – s. 4 –

Jan Olav Gatland: Gunnvor Rundhovde – s. 5

Randi Andersen / Lars Mjøs / Aslaug Lønsethagen: Alternativ landbruksdrift i Mjøsdalen – s. 17

Frode M. Kleiveland: Soga som vandra mellom Frankrike og Osterfjorden – s. 29

Martin Raknes: Minne frå Raknes – s. 32

Berta Vevle: Til tannlegen – s. 58

Jostein Hausberg: Marsj og kappgang i Skarphedin Idrottslag – s. 60

Olav Greve: Fiske i Lonevågen – s. 68

Jostein Hausberg: Veg frå Lonabrua til Revheim – s. 70

Svein Eide: Strilekrigen - og ostringane – s. 85

Geir Kleiveland: Indre Nordhordland dampbåtlag på museum – s. 99

Ingemar Valestrand: Berre eit fiskeforsøk – s. 102

Roald Åge Kleppe: Liv og røre i Fotlandsvåg sentrum – s. 108

Hjalti Heimir Gislason: Identitet – s. 117

Sølvi Fjeldstad: Oldemora mi – s. 121

Skriftstyret: Slektsgransking for alle pengane! – s. 126

Skriftstyret: Fotoregistrering – s. 12


2014:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Marit Selvik Kallekleiv: Skeiselauparen Mons Olaisson Mjelde – s. 5

Ingemar Valestrand: Brubakkane – s. 13

Jostein Hausberg: Skuleidrett i Haus kommune – s. 20

Karen Margrethe Bøe: Bernhard frå Berlin – s. 27

Jan Olav Gatland: Jonas Gatland - til USA og heimatt – s. 30

Olav Meltvik: «Lykkens prøve» – s. 52

Karl Johan Reigstad: Olagarden - ei hundreårssoge – s. 53

[Tidsskrift] Vegen Tysså-Kleiveland ferdig – s. 64

Olav Greve: Skogreisinga på Osterøy – s. 68

Astor Furseth: Skredhistoria for Osterøy – s. 71

Geir Kleiveland : «Da bjynte i kjedlar'n» – s. 80

Evelyn Olsnes: «Store-Mostraumen» – s. 88

Ailin Hannisdal Haga: Tipp-tippoldemor mi utvandra til Amerika – s. 99

Randi Andersen: Oppstadvev og tradisjonsformidling gjennom 25 år – s. 108

Kari Hauge: Minne frå vinteren 1965-66 – s. 115

Jorunn S. Holsen: Kvardagsliv før i tida – s. 117

Basta-Nils-visa – s. 120

Rune Revheim : Gjev oss i dag vårt daglege brød – s. 123

Jostein Hausberg: Fugleskyting i Bergen – s. 137


2013:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Synnøve Solberg: Ein mann og livsverket hans – s. 5

Berit og Jofred Vik: Frå soga til Buskaret – s. 22

Leiv Mæhle: Historia om Knut Nilson Horvei – s. 32

Reidun Vevle: Frå Veset til storfarm i USA – s. 38

Olav Greve: Kornet – s. 44

Inger Hellevik: Historia om Vikevåg slipp –  s. 46

Leiv Vevle: Dei tre brørne frå Hauge – s. 49

K. J. Lamberg: Gamlesmeden – s. 50

Johan Tveit: Smeden vår – s. 53

Berit Vatne Vik: Is-skjering i Osterfjorden – s. 54

Anna Søgnesand: Det gamle tuntreet fortel – s. 55

[Avisreferat]: Fest for ny veg til Tysse – s. 57

Kari Solberg Svinvik: Dramatisk heimtur då krigen braut ut – s. 61

Rune Revheim : Ikkje vatnet verdt – s. 65

Ingunn Rongved: Ei markering av 100 år med røysterett – s. 79

Aasen-året 2013 –  s. 85

Gudmund Kleiveland: Segn frå Kleiveland – s. 94

Olav Greve: Valestrand beitelag – s. 96

Torill Borge Horneland: Den gamle hytteboka – s. 105

Jostein Hausberg: Revefangst – s. 116

Arvid Midttun: Bautasteinen ved Gjerstad kyrkje – s. 121

Signe Mjelde Nordås: Arvesmykket – s. 124

Åslaug Vevle : «Me må skryta sjøl, me har `kje bygdæ å lita på!» – s. 126

Ingemar Valestrand: Tur til Holmenkollstafetten i 1967 – s. 129

Svein Hatløy: Soge og samtidsarkitektur – s. 135

Ivar Bleikli: Hilsen fra Aas landbrugsskole – s. 142


2012:

Skriftstyret:  Føreord – s. 4

Arne Eriksen/Audun Hanstveit:  Frå Bruvik til Australia  – s. 5

Karl Johan Reigstad: Gutteklubbane på Reigstad – s. 13

Arild Hauge: Eg håtta før! – s. 21

Ole Angelskår: FN-soldat i Belgisk Kongo – s. 49

Geir Kleiveland: «Nesjakongen» i Fjellskålneset – s. 64

Knut Hannisdal: Amerikabreva  – s. 70

Gudrun Tunes: Barndom i Hausvika 89

Gerda Hartveit:  To dikt – s. 95

Audun Hanstveit: Brevdraging og anna posthistorie – s. 96

Åse Nilssen: Mjøsvågen – s. 101

Ingunn Rongved: Å verta pensjonist – s. 108

Jostein Hausberg: Godskegarden på Osterøy – s. 119


2011:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Geir Kleiveland: Osterøy Bygdebok er ferdig – s. 6

Helge Mjelde: Statsråd Ole Monsen Mjelde – s. 20

Jan Olav Gatland: Ola Raknes – ostringen som ingen kunne målbinde – s. 33

John Fotland: Heim tå bydn – s. 52

Madli Kv. Hannisdal: På skuleveg på 1950-talet – s. 57

Agnar Mostrøm: Min barndom på Votlo – s. 63

Alv Hannisdal: Frå førkrigstida – s. 66

[Ukjend]: Johannes Olsen Veseth – s. 68

Geir Kristoffer Vassdal: Den store klassefesten på Vassdal skule – s. 75

Tore Vassdal: Bøndene på Brøkdalen fekk opp skulehus – s. 79

Solveig Daltveit: Frå minneboka mi – s. 88

Johannes J. Vik: 30-årssoga for Bruvik Fealslag – s. 114

Vermund Trohjell: Toskedalsstova – s. 118

Arvid Midttun: Ein av dei siste kolbrennarane på Osterøy – s. 127

Randi Andersen: Frå svart hol til ei rik åre – s. 133


2010:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Randi Andersen: Med hjarte for museum – s. 5

Arne Bjørndal: Ole Bull og Valestrand – s. 18

Knut Henriksen: Ole Bull og jettegrytene på Valestrand – s. 53

Jostein Hausberg: Gloppa Skyttarlag 1945 – 1950 – s. 56

Torill Borge Horneland: Vinterleik – s. 76

Eivinn Revheim: Guldgraverpioneren Andrew Olsens død – s. 87

Tore Vassdal: Eg har då fleire søner ! – s. 90

Tore Slinning: Førhistorisk busetnad på Rivenes – s. 98

Walther Hansen: Då ostringane forsvarte landet vårt – s. 107

Berit Vatne Vik: Tankar kring ei herme frå Bruvikstranda – s. 112

Olav Meltvik: Torvtaktekkjing på Tyssesætret – s. 113

Ragnvald Vikesund: Minne frå barneåra – s. 116

Nils T. Selvik: Ferjefritt – s. 121

Per Gammersvik: Notnaustet på Gammersvik – s. 123

Synnøve Lien: Rv. 567 Hauge – Lonevåg – s. 127

Geir Kleiveland: Osterøy Bygdebok nærmar seg – s. 133

Steinar Hatland: Den store manngarden – s. 135

Ivar Hovden: På besøk hos besteforeldrene i Hovden – s. 136

Johannes Presttun: Til Tyskland for freden – s. 146


2009:

Skriftstyret: Føreord – s. 4

Olav Meltvik: Fjorden som ferdsleåre, næringsveg og skilje – s. 5

Reidun Elise Foldøy: I bølgjene frå White Lady – s. 20

Bergit Reigstad: «Janteloven» – s. 24

Jofred Vik: Slåttonn i Kåpelia under krigen – s. 27

Tore Vassdal: Frå livet på Brøkdalen for hundre år sia – s. 30

Målfrid Solberg: Ungdomsminne frå krigen – s. 37

Steinar Hatland: Stadnamn på gard og i grend – s. 46

Anne-Mari Hannisdal Haga: Museum og lokalsamfunn – s. 48

Jon Fotland: Ferie – s. 58

Nils T. Selvik: Dalen – den grøne – s. 65

Nils T. Selvik: Mons og Magnus – s. 69

Leif Greve: Slik eg minnest det – s. 70

Kristoffer Foldøy: Fjorden, båten og kyrkja – Hamre som senter i – s. meir enn 1000 år – s. 79

Nils Litland: Ei lang sak om 10 øre – s. 85

[Osterøy Sogelag]: Ny heimeside for Osterøy Sogelag – s. 90

Geir Kleiveland: Kraftutbygginga som førte til kommunekrise – s. 92

Rolf Manne: De norske saltverker – ein fiasko med positive – s. etterverknader – s. 103

Randi Andersen: Gjerstad badelag – s. 114

Sivert Fjeldstad: Mitt liv som butikkmann – s. 118

Sverre Kallekleiv: Det magiske talet 13 – s. 121


2008:

Skriftstyret: Føreord - s. 4 –

Lars Mjøs: Kiste- og koffertproduksjon rundt Mjøsvågen - s. 5

Eivinn Revheim: Gullgravaren Anders Olsnes - s. 11

Ola J. Borge: Garveriindustrien - s.18

Olav Selvik: Jul i Mjeldalen - s. 36

Berit Vatne Vik: Olav H. Hauge på Hauge - s. 40

Jon O. Vevle: Rasmus Mæle fortel - s. 43

Olav Greve: Berre ein liten stril - s. 47

Steinar Hatland: Frå kvardagslivet på Osterøy 1940 – 1945 - s. 81

Turid Vevle: Mimring frå Hagebø - s. 86

Odd Tveiten: Då lynet slo ned på Åsheim - s. 94

Bjørn Davidsen: Herborg Askildsdotter Hjellvik - s. 97

Gullborg Geitreim: Oppvekst på Flatås før krigen - s. 107

Roald Åge Kleppe: Fire fantastisk fabelaktige fyrar og kanoen - s. 115

Olav Fossdal: Gamalt frå garden Tysse - s. 118

Sverre Hauge: Hyttebygging på «Såtå» - s. 124


2007:

Skriftstyret: Føreord. - s.4

Olav Vevle: Båt og dampbåtferdsla i gamle dagar. - s. 5

Solrun Laastad: Bakar i Hausvika i gamle dagar. - s. 13

Geir Kleiveland: Osterøy Bygdebok er ferdig. - s. 17

Kristoffer Foldøy: Steinalteret i Hamre kyrkje. - s. 33

Leiv Revheim: Johannes O. Veseth: Lensmann, diktar og politikar. - s. 37

Linda Herfindal Lien: Redningsmannen. - s. 50

Randi Andersen: Ei snikkarsoge. - s. 52

Olav Meltvik: Då me fekk elektrisk ljos og radio. - s. 60

Signe Mjelde Nordås: Knaga–huset i Mjeldalen. - s. 63

Eivinn Revheim: Klyvvikje. - s. 66

Grethe Solberg Mjeldstad: To venninner og amerikareiser kring 1900. - s. 77

[Ukjend] – Eirik Hagenes: Ferieminne frå Hagenes i 1920–åra og litt til. - s. 88

Trygve Hartvedt: 1938 – et friår. - s. 95

Olav Meltvik: På sjukehus med blindtarmbetennelse. - s. 98

Asbjørn Kallekleiv: Litt meir soga. - s. 102

Geir Kleiveland: Frå omgangsskule til faste skular på Osterøy. - s. 104

Steinar Hatland: Utanfor saklista. - s. 113

Grethe Solberg Mjeldstad: Kvinnearbeid på Tøsse Mølle tidleg på 1900–talet. - s. 117


2006:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4

Randi Andersen: Fjellskålnesloftet 350 år. - s. 5

Ingunn Kleiveland: Jordmora fortel. - s. 14

Sigurd Mostrøm: Barndomsåra i Hausvik og på Tveitane. - s. 20

Jenny Borge: Eg sa det aldri til nokon. - s. 31

Marie Borge Refsum: Skøytedag og bakekurs. - s. 33

Magne Rongved: Maling av korn under krigen. - s. 36

Ola Tveiten: «Brørasteinane». - s. 38

Anne Marit Hartveit: Modernisering i lokalsamfunnet. - s. 40

Kristoffer Foldøy: Signa vår åker med grøda ! - s. 49

Arvid Midttun: Måleriet «Umgangskule i Haus». - s. 53

Marie Fossen: Bilde fortel slektshistorie. - s. 56

Grethe Hanstveit: Vossajente med spesiell idrettsinteresse. - s. 68

Simon Fossdal: Menn eg møtte. - s. 72

Asbjørn Kallekleiv: Senkinga av vasstanden i Fossdals-vassdraget. - s. 76

Geir Kleiveland: Kvinna som vann over mektige embetsmenn. - s. 83

Steinar Hatland: Mitt krigsminne. - s. 87

Steinar Hatland: Eit krigsminne fortel si historie. - s. 92

Grethe Hanstveit: Historia om Kleppesluken. - s. 94

Turid Vevle: Smedarbeid i gamal tid. - s. 98

Randi Andersen: Kunnskapsoverføring i praksis. - s. 106

Olav Meltvik: Soga om Hosanger sogelag. - s. 112


2005:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4

Åshild Revheim: Kyrkjeliv i gamle dagar. - s. 5

Simon Kleppe: Hendingar eg minnest. - s. 11

Agnar Vevle: Torvhytta på Såta. - s. 14

Geir Kleiveland: Ostringar i krig. - s. 33

Bjarne Nøttveit: Frå beiteland til sosialinstitusjon. - s. 46

Turid Vevle: Amputasjon på stovebordet. - s. 48

Einar Veseth: Oppvekst i Noreg. - s. 49

Steinar Hatland: Då fjordabåten hoppa tresteg. - s. 54

Steinar Hatland: Eit fraktregulativ frå 1917. - s. 57

Geir Kleiveland: Kva sa ostringane i 1905?. - s. 59

Leiv Mjeldheim: Refleksjonar omkring eit jubileum. - s. 62

Torleif Hansen: Helsesituasjonen i Bruvik i 1827. - s. 70

Olav Meltvik: Tøsse Møllearbeiderforening. - s. 77

Leiv Mæhle: Segna om Halvardsura. - s. 83

Leiv Vatle: Ei innflyttarbygd i forandring. - s. 86

Anne-Mari H. Haga: Ein brystduk. - s. 90

Johan Torp: Solstrand Ungdomslag. - s. 95

Birger Mikal Risholm: Slik jeg opplevde krigen 1940-45. - s. 103

Martin Votlo: Då Votlo-vegen vart bygd. - s. 108

Kenneth Bratland: Lensmannsslekta i Øvste Mjelde. - s. 113

Grethe Hanstveit: Gamle dagar. - s. 119

Ingunn Rongved: Husmorlaget. - s. 129

Asbjørn Kallekleiv: Endå litt meir frå gamle dagar. - s. 137


2004:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4

Einar Veseth: «Ja, eg minnest, ja, eg minnest så vel dette land!»....- s. 5

Ola Tveiten: Hus og bygningsskikkar i Hosanger. - s. 8

Sverre Kallekleiv: Ein minneleg tur. - s. 25

Simon Kleppe: Mykje slit og tungt arbeid. - s. 27

Åshild Revheim: Ho Lina på Barkavikjæ fortel. - s. 31

En Vise om det nye Maal og Vægtsystem <Vise>. - s. 40

Grethe Hanstveit: Sognaguten som vart ostring. - s. 42

Leiv Mæhle: «Gofarjære». - s. 46

Jon Kallekleiv: «Troll-tiuren». - s. 48

Odd Vevle: Johannes Lid og floraen på Osterøy. - s. 49. Lenkje til plantelista   

Randi Andersen: Graver, haugar og røyser. - s. 75

Steinar Hatland: Fjordabåten på svaberget. - s. 84

Olav Nilssen: Frå den gamle tidi. - s. 89

Asbjørn Kallekleiv: Litt meir frå gamle dagar. - s. 92

Asbjørn Strømsnes: Bilete fortel historie. - s. 104

Liv Flesjå: Amerikabrev om 100 år. - s. 109

Anna Selvik: Umskifte i Mjeldalen. - s. 112

Geir Kleiveland: Namnet Bruvik. - s. 114

Ragnvald Raknes: Ein bomtur. - s. 116

Ester Mæhle: Fest for flittige hender. - s. 119

Kari Vevle: Frå stileboka mi. - s. 122

Åslaug Vevle: Då vi kom i radioen. - s. 125

Solveig H. Blom: Garden Vikne. - s. 127

Skriftstyret: Osterøy Bygdebok. - s. 135


2003:

Skriftstyret: Føreord - s. 4

Ragnhild Hanstvedt: Utvandring til Amerika frå Fotlandsvågen - s. 5

Berta Grytås: Å vera sau før i tida - s. 13

Geir Kleiveland: Dramatikk på Geitrheimsetra - s. 18

Einar Hjellvik: Seterdrift på Bernessetra krigsåret 1940 - s. 25

Bjarte Vik: Sy-Anna – ein blømande nostalgi - s. 32

Synnøve Tvedt Øvrebø: Ei dramatisk familiehistorie – Knut Britannus Saure – prest i Hosanger frå 1909 til 1914 - s. 35

Johannes Erstad: Kommunal sakshandsaming - ein teikneserie - s. 42

Halvard Kleiveland: Stadnamn på Kleiveland - s. 45

Asbjørn Kallekleiv: Litt av kvart frå gamle dagar - s. 58

Isak Holmefjord: Gjestgjeveri og handel i gamle dagar i Haus - s. 68

Henrikke Landstad: En Moders Drøm - s. 74

Simon Kleppe: Gardsliv for over 100 år sidan - s. 76

Svein Hatløy: Kva lærer me av Havråtunet? - s. 82

Kenneth Bratland: Glassrutene fra Blom - s. 94

Olav Meltvik: 50 år sidan vegen Tysse – Fotlandsvåg opna - s. 101

Magnvald Hjelvik: Kraftutbygging i Bruvik - s. 111

Steinar Hatland: Den store telefonfesten - s. 118


2002:

Skriftstyret: Føreord - s. 4

Robert Raknes: Einar J. Raknes Båtbyggeri - s. 5-12

Olav Meltvik: Severin Tyssebotn - ein trugen slitar med godt humør - s. 13-16

Atle Bolstad: Stiftinga Brørvikskuto - s. 17-22

Olav Vevle: Arbeid, levevis og kulturliv på Oster i gamle dagar - s. 23-41

Anna Marøy: Anna mimrar - s. 42-47

Astrid Lohne: Minne frå barndomen - s. 48-52

Berta Grytaas: Frå minneboka mi - s. 53-60

Olav Meltvik: Draumen som vekte til livet minnet om ein dag i slåtten - s. 61-64

Kenneth Bratland: Fattiglisten for Haus 1756 - s. 65-77

Ola Tveiten: Om skukk og skytja i Hosanger - s. 78-81

Hans Binningsbø: Plassmenn i Fitje krins 1800 - 1900 - s. 82-88

Nils T. Selvik: Martha Selvik - major Women's Army Corps US Army - s. 89-93

Leiv Mjeldheim: Tovhattar og tøveskor - s. 94-97

Marianne Herfindal Johannessen: «Forskreckelig storm» eller «It meget dejligt, klart og Varmt Væir» - s. 98-107

Kåre Røsland: Fiskeminne frå Bysheimvatnet - s. 108-111

Bertea Loftås: Minne frå barndomsheimen - s. 111-112

Audhild & Bård Skare: Med handel som leveveg gjennom 80 år - s. 113-117

Interessert i Haus-boka? - s. 118

Osterøy Sogelag på nett - s. 119

Ny bok: Solveig Leknes: «Utan heim» - s. 120


2001:

Skriftstyret: Føreord - s. 4

Svein Birkeland: Då hanen gol sju gonger - s. 5-7

Henrik Rongved: «Slektsarv» - s. 8-36

Ragnvald Raknes: Ei historia frå «istida» på Raknes - s. 37-41

Åshild Revheim: Ringen er slutta - s. 42-44

Jon O. Vevle: To slitarar på Greve - s. 45-49

Martin Meltvik: Kraftkrigen 1930 - s. 50-54

Ingunn Rongved: Eit industrisamfunn veks fram - s. 55-61

Einar Veseth: «Med Magnus paa Fjells» - s. 62-63

Berta Grytås: Frå gardslivet på Borge - s. 64-68

Leif Havre: Slåttearbeid på Andersbruket på Havrå - s. 69-72

Ola Tveiten: Fyrste dampen - s. 73

Magnvald Hjellvik: Samferdsle i Bruvik-området - s. 74-79

Steinar Hatland: «Med veg skal land byggjast» - s. 80-86

Svein Hatløy: Lemstova – Vestlandshuset - s. 87-95

Leiv Mæhle: Ein dugandes arbeidskar - s. 96-102

Gunnar Johannesen: Gjerstad Arbeidar- og Småbrukarlag - s. 103-105

Sverre Hausberg: Nokre utfyllande merknader til lagssoga - s. 106-108

Nils Litland: Frå det politiske liv i Hosanger - s. 109-136


2000:

Skriftstyret: Føreord - s. 4

Litland, Nils: Barne- og ungdomsår på Litland - s. 5-25

Åsgard, Asbjørn: Barneminne frå Hoshovde - s. 26-27

Selvik,Torstein: Lussinatta lange og jolreia - s. 28-30

Meltvik, Martin: Lyder Holm - s. 31

Åsgard, Asbjørn: Osterøy-kunstnaren Mons Hartvedt - s. 32-33

Foldøy, Kristoffer: Kongen i prestegardshagen - s. 34-36

Hatland, Steinar: Med garn, håv og flogestang - s. 37-45

Skulestova vår - s. 45

Mjelde, Sigmund: Gamle namn -noko å ta vare på? - s. 46-55

Meltvik, Olav: Laksefiske og laksefiskarar - s. 56-63

Kleiveland, Geir: Laksefiskarar frå Valestrand - s. 64-71

Mæhle, Leiv: Rongved- lokalpolitisk makt - s. 72-87

Andersen, Randi: Kvinnelagnader på slutten av 1600-talet - s. 88-95

Åsgard, Asbjørn: Osterøy-gutar på lærarskule i 1860-70-åra - s. 96-98

Raknes, Ragnvald: Då lyset kom på Raknes - s. 99-103

Aastad, Inger-Lise: Lina- frå «Hatland ved Bergem» - s. 104-109

Binningsbø, Hans: Plassmenn i Seljerinden krins 1800-1900 - s. 110-118

Andersen, Randi: Fylleprat med konsekvensar - s. 119-120

Register for Osterøy i soge og samtid 1985-86 og 1989-99:

Innhaldsregister - s. 121-128

Forfattar-register - s. 129-134


1999:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Saa Maata. En liden Krønnicke Saa Maata at beskrive de her i Bergenhuus lehn og udi Oster fiorden bosidende Striiler. Register og merknader ved Brynjulf Alver. - s. 5-60.

Fotland, John: Slik har «me» òg hatt det. - s. 60-61.

Vik, Jofred: Skulehus og skuletilhøve i Bruvik sokn. - s. 62-67.

Meltvik, Olav: Den underlege fuglen. - s. 68-72.

Meltvik, Olav: Orrastille. - s. 72-73.

Foldøy, Kristoffer: Det kom ein mann frå paven… . - s. 74-79.

Hatland, Steinar: Osterøyskogane som ressurs for bygd og by. - s. 80-84.

Kleiveland, Rolv: Forteljingar frå ein barndom: Den store påsketuren. - s. 85-113.

Åsgard, Asbjørn: Hammers Sogns Læseselskab. - s. 114-120.

Hannisdal, Olav L.: Røter i fedres jord. - s. 121-128.


1998:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Kleiveland, Rolv: OK-Skifabrikk - «Skifabrikken». - s. 5-15.

Hjellvik, Agnar: Ei julesoge. - s. 16-18.

Mostrøm, Sigurd: Den første jula eg minnest. - s. 19-21.

Meltvik, Martin: Med folk og fe over fjorden. - s. 22-26.

Meese, Hildegard: Vegbygging på Osterøy. - s. 27-53.

Hartveit d.e., Rasmus J.: Veiena i Haus og Hosanger. <Dikt>. - s. 54-55.

Mjelstad, Theodor: Kjempedugnad til fjells. - s. 56-58.

Melkild, Sofia: Barne- og ungdomsår på Vevletveit. - s. 59-79.

Danebrogen frå Hosanger. - s. 80-83. - Om Johannes Johannessen Hoshovde d.y. (1786-1875).

40-årsfesten i Hosanger lærarlag. - s. 83.

Daltveit, Bernt: Henrik Wergeland si slekt - og Osterøy. - s. 84-90.

Hanstveit, Ragnhild: Barneminne frå krigsåra. - s. 91-95.

Løtveit, Gunnar: Då lynet drap i Høgafjellet. - s. 96-99.

Nordås, Signe Mjelde: Samlingsplassar i Mjeldalen og Haus gjennom 100 år. - s. 100-106.


1997:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Hoff, Anne Marta: Hosanger kyrkje. - s. 5-14.

Hatland, Steinar: Dei gamle steinhusa i Åsdalen og Øykjakroken. - s. 15-19.

Småland, Erik: D/S «Oster» - eit historisk oversyn. - s. 20-28.

Rundhovde, Eivind Karl: Tankar kring fastlandssamband til Osterøy. - s. 29-32.

Kleiveland, Geir: Vossahandel og bygningstrilar i Bergen. - s. 33-61.

Bolstad, Per Ingvard: Tømmer og vassveg = sant. <Prolog>. - s. 62-64.

Fotland, John: Framvokster av industrien i Fotlandsvåg. - s. 65-74.

Raknes, Robert: Splinten på vitjing. - s. 75-80.

Stiansen, Edith M.: Sommerminner fra Burkeland på 1920- og 30-talet. - s. 81-85.

Birkeland, Reidar: Lang tannlegetur. - s. 86-88.

Løtveit, Gunnar: 70-årsgløtt frå Brøkdalen. - s. 89-96.

Eknes, Magnhild: Minne om bestemor. - s. 97-98.

Reigstad, Karl J.: Landet dei valde. <Utvandrarar i Sør-Dakota>. - s. 99-113.

Nilssen, Kjell: Meisterspelemannen Lorentz Hop 1887-1954. - s. 114-116.

Aakre, Leif: Fotlandsvåg Musikklag 75 år 1922-1997. - s. 117-121.

Ei odelssak frå 1680. - s. 122-124.


1996:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Njåstad, Maria og Jon Solberg: Vågen i min barndom. <Lonevågen>. - s. 5-22.

Mæhle, Ester: Minne om ein trugen slepar. - s. 23-24.

Leknes, Solveig: Gode og vonde barndomsminne. - s. 25-33.

Vikesund, Ragnvald: Brev frå Luster. - s. 34-37. - Luster sanatorium.

Bygstad, Kjersti Nordenborg: Bak St. Jørgens murar. - s. 38-50.

Solberg, Målfrid: Minne frå skuletida. - s. 51-55.

Mjelde, Olav R.: Frå min barndom i Mjeldalen. - s. 56-60.

Håland, Ragna: Barne- og ungdomsår i 1920-åra. - s. 61-66.

Nilssen, Mette: Oppvekst på «Saltverket» i 60-åra. - s. 67-72.

Meltvik, Martin: Kaldvinteren 1923. - s. 73-75.

Tveiten, Ola: Ostraskuta. - s. 76-77.

Vedå, Torbjørn: Fraktefart i Osterfjorden. - s. 78-84.

Meltvik, Olav: Landhandel på Tysse i gamal og ny tid. - s. 85-91.

Kåstad, Anna Østerbø: Postkontor på Osterøy. - s. 92-99.

Døssland, Atle: Trolldomsmakt på Osterøy i 1769. - s. 100-107.

Foldøy, Kristoffer: Gravøl og gravferdsskikkar. - s. 108-112.

Bjørsvik, Kjell: «Industrispionasje» på Rivenes. - s. 113-115.

Kleiveland, Geir: Sagbruk for 300 år sidan. - s. 116-120.

Gå til: Boksida vår - eller: «Osterøy i soge og samtid»


1995:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Vik, Jofred: Krigsvåren i Bruviks-bygdene. - s. 5-13.

Løtveit, Karl: I fremste frontline. - s. 14-21.

Jacobsen, Johan: Minne frå april 1940. - s. 22-27.

Kallekleiv, Øystein: Motstandsrørsla på Osterøy. - s. 28-39.

Rundhovde, Eivind Karl: Gestapo sine herjingar på Valestrand. - s. 40-49.

Valestrand Musikklag i maidagane 1945. - s. 51-52, 50 (foto).

Kleiveland, Geir: Rassia mot hemmelege våpenlager. - s. 53-56.

Vikesund, Ivar: Flyslepp med store ringverknader. - s. 57-61.

Mjøs, Mikal: Minne frå Milorg-basen Bjørn West. - s. 62-70.

Revheim, Irene G.: Frå dagleglivet under krigen. <Om tilhøve i Odda>. - s. 71-74.

Småland, Lilly: 8. mai-prolog. - s. 75-77.

Røynstrand, Åse: Eit Sivle-hus på Osterøy. - s. 78-82.

Vatle, Margit: Minneoppgåve for eldre. - s. 83-99.

Rundhovde, Eivind Karl: «Valestrand's Uldspinderi». Eit minne frå gamle Valestrand. - s. 100-108.

Hatland, Steinar: «Berre ein hest». - s. 109-114.

Tepstad, Rolf: Oppvekst på 60-talet - minne frå barndomsår og ungdomstid på Tepstad. - s. 115-120.

Kallekleiv, Sverre: Tømmerhogst i Allmenningen. - s. 121-126.

Jørgen Tveiten: «Fridom og fangenskap». <Bokomtale>. - s. 127.

«Skriv om livsminna dine». - s. 128.


1994:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Bemerkninger om Nordhordlehns Skikke og Ceremonier ved Bryllupper og Liigbegjængelser. - s. 5-14.

Hoff, Anne Marta: Hamre kyrkje. - s. 15-29.

Foldøy, Kristoffer: Når veggen kan tala. <Hamre kyrkje>. - s. 30-35.

Reigstad, Åsviv: Spelemenn på Osterøy. - s. 36-58.

Martin Meltvik (innleiing): Presten Lars Nilsen Mjøs frå Mjøsdalen. - s. 59-61.

Bonde-praktika eller vær-bok. - s. 61.

Njåstad, Maria: Å driva geitesti i faren tid. - s. 62-66.

Hauge, Sverre: Minne om mi barndoms jul. - s. 67-79.

Toft, Martin R.: Driftehandel med storfe. - s. 80-85.

Breivik, Hild: Barndomstida. - s. 86-89.

Meltvik, Olav: Mimrestund på kaien. - s. 90-95.

Raknes, Ragnvald: Han Jekta-Jo. - s. 96-100.

Kleiveland, Geir: Giftevanskar på Vevle. - s. 101-102.

Nilssen, Kjell: Klesvask ved Tysse-elvi i gamle dagar. - s. 103-104.

Hausberg, Sverre: Livssoga. - s. 105-119.

Bjerregård, Ella: Treskoverkstaden i Mjøsvågen. - s. 120-121.

Almås, Anna: Sjømannsmisjonsforeninga på Valestrand. - s. 123-128.


1993:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Christophersen, Bjørg: Toving på Osterøy. - s. 5-14.

Aakre, Leif og Odd: A/S De Norske saltverker i Fotlandsvåg. - s. 15-19.

Reigstad, Arne: Utvandring frå Osterøy til Amerika 1901-1905. - s. 20-41.

Osterøy-emigrantar over Bergen hamn 1901-1905. - s. 42-49.

Markussen, Ingeborg: Minne frå istida i Kleppsvågen. - s. 50-54.

Hausberg, Sverre: Livssoga byrjar. - s. 55-75.

Njåstad, Maria: Julehøgtida då eg var barn. - s. 76-78.

Småland, Erik: Registreringsrapport frå Osterøy - Bruvik krins. - s. 79-89. - Faste kulturminne frå før 1900.

Raknes, Ragnvald: Dugnad i Dalsliane. - s. 90-93.

Nilssen, Kjell og Olav Meltvik: Tysse ungdomslag. - s. 94-100.

Revheim, Odd: Fjellet i helg og kvardag. - s. 101-103.

Åsgard, Asbjørn: «Fotlandsvaags Værks Kredsskole». - s. 104-109.

Birkeland, Reidar: Oksedrama i Sørfjorden. - s. 110-112.

Revheim, Inger Johanne: Litt om Osterøy-målet i dag. - s. 113-120.

Njåstad, Maria: Ei sann soge frå kvardagen. - s. 121-122.

Tveiten, Ola: Høgtider i grannesamfunnet. Bedelaget og grefti. - s. 123-138.


1992:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Kleiveland, Geir: Einliskaren - eit hundreårsminne. Magne Kleiveland 1804-1892. - s. 5-17.

Skjerping, Bertea Mæle: Legdakallen. <Dikt>. - s. 18.

<Kart over sætrane på Osterøy>. - s. 19.

Hartveit, Kari: Stølsgjenta på Hartveit-sætri. - s. 20-24.

Heldal, Erik: Støling i allmenningen på Austefjellet. - s. 25-29.

Hausberg, Oddrun: Den siste budeia på Osterøy. - s. 30-40.

Fossdal, Jakob: Friarar på Tysse-sætret. - s. 41-43.

Nilsen, Kjell: Bestemors sæterminne. <Dikt>. - s. 43.

Meltvik, Askild: Siste gong dei buførde til Tyssesætri. - s. 44-46.

Meltvik, Olav: Stølatjønna. <Dikt>. - s. 47.

Lohne, Elida: På sætra i Londalen. - s. 48-51. - Innleiing om stølsvegen til Elida Lohne v/Maria Njåstad.

Solberg, Monrad: Stølsliv på Solbergsætri. - s. 52-55.

Solberg, Herbjørg: Bautasteinen ved Solbjørgsætret. - s. 56.

Kåstad, Anna Østerbø: Strilamat. - s. 57-69.

Raknes, Ragnvald: Helg - splintebesøk på Raknes. - s. 70-72.

Tveiten, Aasmund og Odd: Ola Tvelten Trikotasjefabrikk. - s. 73-78.

Hauge, Johannes L.: Valestrand Meieri. - s. 79-97. - Med «Etterord 1992: Opplysningar om tida 1950-1962» av Johannes L. Reigstad s. 94.

Vevletveit, Ivar: «Kjære ofte ihukommende Forældre». Amerikabrev frå Ivar Vevletveit. - s. 98-99.

Bokmannen Arne Wichne frå Haus. - s. 100-111.

Meltvik, Olav: Dronningbesøk i Hosanger i 1904. - s. 112-115.

Andersen, Randi: «Bernestangens brudeutstyr». - s. 116-122.

Rongved, Olav: Oppvekst for 90 år sidan. - s. 123-125.

Nilsen, Kjell (innleiing): Målmarknaden i Bergen i 1902. - s. 126-127. - Brev frå Olai Fossdal.

Ny ættebok for Gjerstad og Haus. - s. 128.

Retting til «Osterøy i soge og samtid» 1991. - s. 128.


1991:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Nygaard, Signe: Busetnad og levekår langs Vestlandskysten i steinalderen. Utgraving av steinalderplass på Kvisti gir ny informasjon om leveforholda i eldre steinalder. - s. 5-12.

Kleiveland, Anna A.: Minne frå barne- og ungdomstida på Kleiveland. - s. 13-19.

Hope, Kari: Ressursbruk på Havrågarden. - s. 20-24.

Vik, Bjarte: Idrottslaget «Skarphedin». - s. 25-38.

Bøgh, Christopher Benedict: «Paa Bernestangen blev vår gamle foged i godt humør». - s. 39-42.

Meltvik, Olav: Nokre opplysningar om gjestgiveriet i Bernestangen. - s. 42.

Aasheim, Håkon: Mjelde Skipreides Bygdeallmenning. - s. 43-56.

Binningsbø, Gunnar: «40 jolesongar» 1919-1927. - s. 57-64.

Tveiten, Gudmund: Målarbeidet i Hosanger herad. - s. 65-67.

Tveiten, Ola: Vòkenott - eit minne. - s. 68-71.

Rundhovde, Aslaug: Losje «Reppen». - s. 72-75.

Meltvik, Olav: Tøsse Mølle 125 år. - s. 76-82.

Kleiveland, Ola: Skjelgraving i Osterfjorden i «gamle» dagar. - s. 83-85. - Retting, sjå Osterøy i soge og samtid 1992 s. 128.

Kåstad, Anna Østerbø: Svangerskap, fødsel og spebarnsstell på Osterøy. Med hovudvekt på tida 1900-1950. - s. 86-104. - Retting, sjå Osterøy i soge og samtid 1992 s. 128.

Hartveit, Gerda: Prolog til Anna Gjerstad 24/4-1953. - s. 105-107.

To voggesongar. - s. 108-109.

Verksemda ved Osterøy museum 1990. - s. 109-111.

Ny ættabok for Gjerstad og Haus. - s. 112.


1990:

Skriftstyret: Føreord. - s. 4.

Meltvik, Olav: Høgeheimhytta i Høgafjellet. - s. 5-17.

Løtveit, Sigurd: Minne frå mellomkrigstida. - s. 18-26.

Meltvik, Olav (innleiing): Om mobiliseringa 9. april 1940 og framover. Lensmann Mugaas sine notatar v/Blanca Mugaas. - s. 27-34.

Kåstad, Anna Østerbø (innleiing): Dagbok frå 1940. Nils Østerbø. - s. 35-54.

Tveiten, Jørgen: Frå ei forteljing om livet i tyske tukthus under krigen. - s. 55-62.

Stokke, Torvald: Tyfoid feber på Osterøy 1864. - s. 63-71.

Småland, Lilly: Helsestell i Osterøy frå eldre tider og fram til 1980-åra. - s. 72-82.

Kleiveland, Geir: Svartedauden på Osterøy - ein langvarig katastrofe. - s. 83-90.

Nordås, Signe Mjelde: Presten og hagen. - Sanatoriet i Haus. - s. 91-93.

Rundhovde, Eivind K.: Garveridrift på Rundhovde. - s. 94-102.

Tveiten, Ola: Danebrogsrnannen. - s. 103-104. - Om Johannes Johannessen Hoshovde d.y. (1786-1875).

Binningsbø, Gunnar: Frå dagboka til lærar H. Binningsbø. - s. 105-128.


1989:

Rundhovde, Eivind Karl: Osterøy kommune gjennom 25 år. - s. 4-9.

Kleiveland, Anna: Laksafiskje på Kleiveland frå eldre tider og til no. - s. 10-22.

Flesland, Kristine: Nytt skuleår. <Dikt>. - s. 22.

Meltvik, Olav: Fjerdingsvegsmerkje mellom Bergen og Bolstad. - s. 23-24.

Andersen, Randi: Gjennom tusen år på tre timar - eller ein lokalhistorisk tur i oktober. - s. 25-29.

Solberg, Monrad: Garving på gamlemåten. - s. 30-36.

Kleiveland, Geir: Teglverket på Votlo. - s. 37-39.

Nordås, Signe Mjelde: Hesjedalsfabrikken på Bruvik. - s. 40-42.

Kleiveland, Geir: «Istida» på Raknes. - s. 43-53.

Kåstad, Anna Østerbø: Namnebruk i Hjellvik-krinsen på 1700- og 1800-talet. - s. 54-57.

Mjelde, Mons R.: Kaustølen. - s. 58-59.

Meltvik, Olav: Amerikabrevet. - s. 60-63.

Løtveit, Sigurd: Utvandrarar frå Osterøy til Amerika. - s. 64-68.

Flesland, Kristine: Fråflytting. <Dikt>. - s. 68.

Henrikkes hushaldningsbok. - s. 69-70.

Mjøs, Ole Nilsen: Vigslingstale i Mjøsdalen 1891. Av «gamleklokkaren» Ole Nilsen Mjøs, 1844-1934. - s. 71-72.

Flesland, Kristine: Poeng for omsut. <Dikt>. - s. 72.

Andersen, Randi: Osterøy museum - ein livskraftig institusjon i sitt 70.de år. - s. 73-77.

Hosanger sogelag. - s. 78.

Osterøy sogelag. - s. 78.


1986:

Mæhle, Atle Bjørn: Ferjereiser. <Dikt>. - s. 4.

Løtveit, Sjur: Minne frå barndomen min. - s. 6-20.

Vik, Berit Vatne: Frå Haus 1870. - s. 20-22

Rossland, Maria: Sommarkveld ved stoveglaset. <Dikt>. - s. 23.

Kleiveland, Geir: Bygdalangs - kulturtrim. Tur nr 3 Dalaplasset - Einliskaret. - s. 24-27.

Kleiveland, Anna A.: Minne om det som ein gong var. - s. 28-31.

Vikesund, Ivar: Drivkvite graner. - s. 32.

Vik, Berit Vatne: Kistekallane kring Mjøsvågen. Soga om ein av dei, - og litt om andre. Martha Grønås fortel til Berit Vatne Vik. - s. 34-39.

Flesland, Kåre: Basta-Nils visene. «Dan siste kjempaa fraa Osterøynæ». - s. 40-41.

Veseth, J.O.: Oster-kjempaa han Basta-Nils. <Vise>. - s. 41-44.

Rolland, Peder L.: Han Basta-Nils. <Vise>. - s. 45-47.

Vik, Berit Vatne: Lonevåg 1920. - Sigurd Solberg fortel til Berit Vatne Vik. - s. 47-50.

Vik, Martin: «Gamle vegar» <Dikt>. - s. 50.

Solhaug, Trygve: Sange og viser m.m. - s. 51.

Veseth, J.O.: Selskabssang i anledning af udvandringen til Amerika. - s. 52-53.

Revheim, Sigurd: Samferdsla i gamle dagar. - s. 54-58.

Revheim, Åshild: Litt frå Hauge skulekrins si soge. - s. 58-60.

Kleiveland, Geir: Skoser - Herme. Frå «Namn og nemning». - s. 60-63.

<Skriftstyret>: Olai Anthun. - s. 64.

Anthun, Olai: Ulvejaget 1867. - s. 64-67.

Anthun, Olai: Segner frå Oster. - s. 67-68.

Flesland, Kåre: Ein bispevisitas for ca. 170 år sidan. - s. 69-74.

Tveiten, Ola: Handverk i Hosanger. Kister. - s. 74-78.

Rossland, Maria: Vesle-Kari ventar på julekvelden. <Dikt>. - s. 78-79.

Rettingar til «Osterøy i soge og samtid» - 85. - s. 80.


1985:

Redaksjonsnemnda: Osterøy i soge og samtid. s. 2.

Hartveit, Gerda: Såmannsbøni. <Dikt>. - s. 4-5.

Kleiveland, Geir: Namn og nemning. - s. 6-7.

Vik, Berit Vatne: «Ka ska me vel med alt detta gamla?». - s. 9-12.

Meltvik, Olav: Minne frå krigstida. - s. 13-25.

Vikesund, Ivar: Siglande kveldsky. <Dikt>. - s. 25.

Mæhle, Ester: Atterljom frå eit døyvt spel. Ester Mæhle fortel om Bertea Mæle Skjerping. - s. 26-30.

<Segn om Svartedauden, etter Mikkjel H. Kleiveland>. - s. 30.

Skjerping, Berthea Mæle: Kornbøra. <Dikt>. - s. 31.

Jelmert, Jon: Spelemannen Nils Johannes Brakvatne: (26/3 1870 - 26/1 1949). - s. 32-46.

Vikesund, Ivar: Djupgråe fjord. <Dikt>. - s. 46.

Solhaug, Trygve: «Sange og viser m.m.». - s. 47-48.

Vik, Berit Vatne: Treskjeraren frå Osterøy som vart kunstnar i Hardanger. - s. 49-54.

Namn og nemning - Mat og matstell. - s. 54.

Kleppe, Roald Åge: Bussen kjem - ferja går. - s. 57-72. - Retting, sjå Osterøy i soge og samtid 1986 s. 80.

Vatle, Leif: Gruvedrift på Osterøy. - s. 73-77.

Revheim, Sigurd: Avskil (Med Revheimstøylen og mykje meir). <Dikt>. - s. 78-79.

Hjellvik, Agnar: Tirevoll - ein gammal fjellgard til heider og ære att? - s. 80-82.

Namn og nemning - Ord i samband med gardsarbeidet. - s. 82-90.

«Gamal bygdekunst frå Osterøy». Frå utstillinga i Revheimsstova under «Liv i gamle stover» 8. og 9. juni 1985. - s. 91-94.

Namn og nemning - Fuglenamn. - s. 95.

Namn og nemning - Ord nytta om personar. - s. 95.

Myking, Magnus M.: Osterøy. <Dikt>. - s. 96.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet