Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Biletside
Frå denne sida kan du bla i biletsamlingar sogelaget har lagt ut. Førebels ligg to biletsamlingar ute:

Bileta frå tradisjonskalendarane som sogelaget har gjeve ut for åra 2007 - 2018. Her finn du ulike bilete frå gamle dagar. Du vel album ved å klikka på det du vil bla i.

Bilete frå boka «Ein våg me veit um - Arbeidsliv ved Mjøsvågen» - gjeven ut i 2018.

Tradisjonskalenderar 2007 - 2024

Ein våg me veit um

Arbeidsliv ved Mjøsvågen

Ved kvart bilete er det lagt nøkkelord. Nøkkelord til eit bilete ser du ved å klikka knappen Foto-data nede til høgre.

Nøkkelorda er lagde opp slik at du kan søkja etter emne, eller stader (gardsnamn). T.d. slått, kiste, garvar osb.


Du kan også skriva merknader til bileta viss du har fleire opplysningar eller ser at det er feil i opplysningane. Då vel du Merknader til albumet nede til venstre, og skriv i det grå feltet som kjem fram til høgre.


Du kjem til biletsamlingane ved å klikka på bileta nedanfor.


Biletsamlingar
Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet