Slekt på Osterøy

News
Slektgransking på nett !
January 12, 2013 - 11:42:20 p.m.

Meld deg på !

På desse sidene finn du fleire slekter på Osterøy. Dersom du finn at du ein eller annan stad kjem inn i desse slektene (og det gjer mange), kan du kopla deg på og byggja ut di eiga slekt ut frå den personen du er i slekt med. Det gjer du lettast ved å klikka Lister --->Stadnamn --->Noreg--->Osterøy. Då får du fram alle gardsnamna som alt finst i slektstreet. Klikkar du på ein gard, får du fram personane som er knytte til garden. Finn du ein slektning, kan du kopla deg på. På den måten kan du byggja ut ditt eige slektstre. Du kan sjølv setjast som startperson slik at oppsettet tek utgangspunkt i di slekt. Men samstundes heng oppsettet ditt saman med andre sine slektstre. Dersom mange koplar seg på og byggjer ut eigne slektstre, kan dette verta eit stort nettverk.

Du får berre avgrensa tilgang til slektstreet viss ikkje du har brukarkonto. Opplysningane om nolevande personar og nyss avdøde personar er sperra av omsyn til personvernet. For å få full tilgang til slektstreet, klikkar du på "Søk om brukarkonto" til høgre her. Eller du sender ein epost til Geir og melder deg interessert i å vera med på dette.

Dersom du vil delta, må du fylgja retningslinene som er å finna under spørsmålsteiknet til høgre i menylinja. Språket på slektssidene er nynorsk. Databasen som styrer det heile, ligg på nettstaden til Osterøy Sogelag.

Velkomen inn til å delta !

Osterøy Sogelag

v/Geir Kleiveland

Statistics — Slekt på Osterøy

This family tree was last updated on July 1, 2020.

Individuals
Males
5,936
50.7%
Females
5,708
48.8%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
20,789
Total users
53
Latest birth year
2019
This information is private and cannot be shown.
Latest death year
2020
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
66
Males: 65   Females: 66
Average number of children per family
2.32
On this day
No events for living individuals exist for today.