Matrikkelen frå 1950

Klikk på SØK ovafor for å søkja i databasen.

Matrikkelen frå 1950 var eit utkast til ny matrikkel.
Han syner kven som åtte dei ulike eigedomane
i dei gamle kommunane på Osterøy
Dei siste eigedomane som er med, vart utskilde midt på 1950-talet.