Ekstraskatten for 1765.

Klikk på SØK ovafor for å søkja i databasen.

Databasen over ekstraskatten frå 1765 inneheld kva bøndene fekk betalt attende etter oppreisten under Strilekrigen.
Denne skattelista viser samstundes kva bøndene heitte på dei ulike gardane.