SØK POSTAR i TELJINGA 1900

  Gnr
  Bnr

  Gardsnamn
  Gardsnamn (orig)

  Hushald
  Førenamn

  Farsnamn
  Kjønn

  Familie-stilling
  Sivilstand

  Yrke
  Fødselsår

  Fødestad
  Busett?

  Opphaldstad
  Nasjonalitet

  Trusamfunn

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.