SØK POSTAR

  Gnr
  Gardsnamn

  Løpenr
  Bruksnamn

  Førenamn
  Farsnamn

  Kjønn
  Familie-stilling

  Sivilstand
  Yrke

  Fødselsår
  Alder

  Fødesokn
  Mellombels fråverande

  Mellombels opphaldsstad
  Merknad

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.