SØK POSTAR

  Gnr
  Gard

  Matr.nr.
  Lnr

  Brukar
  Skyld

  Åker (da)
  Eng

  Utslåtte
  Havre

  Potet
  Havreavl

  Potetavl
  Høyavl

  Halmavl
  Storfe

  Ungdyr
  Sau

  Hest
  Geit

  Merknad

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.