SØK POSTAR

  Gnr
  Lnr

  Gardsnamn
  Gard_orig

  Førenamn
  Farsnamn

  Kjønn
  Fam_stilling

  Siv_stand
  Yrke

  Fødselsår
  Alder

  Fødesokn
  Merknad

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.