SØK POSTAR

  Gnr
  Gardsnamn

  Brukar
  Laup

  Pund
  Merker

  Sum_smørskyld
  Såd tunner

  Avl tunner
  Kreatur

  Sauer
  Verdi

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.