SØK POSTAR

  Gnr
  Gardsnamn

  Gardsnamn_orig
  Fam_nr

  Førenamn
  Farsnamn

  Hushaldstatus
  Alder

  Sivilstand
  Kjønn

  Yrke
  Sokn

  Merknad

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.