SØK POSTAR

  Gnr
  Gardsnamn

  Landskyld
  Merknad1

  Kvern
  Merknad2

  Beliggenhed
  Kornsåd

  Kornavl
  Kyr

  Ungnaut
  Sauer

  Hest

Klikkar du SØK, får du fram alle postane.
Du kan søkja på delar av ord.